مطالب اختصاصی دپارتمان IDN

لینک به:طرح رتبه شو IDN – رتبه کنکور خودت رو از صفر بسازلینک به استودیو IDN در categoryلینک به:فروشگاه
لینک به:معرفی دپارتمان کنکوری IDNلینک به مشاوره و برنامه ریزی کنکور IDN در categoryلینک به همایش ها و کارگاه های IDN در category

پرسش و پاسخ درسیپرسش و پاسخ درسی

پرسش و پاسخ درسیپرسش و پاسخ درسی

هندسه کامل کنکور - میکرو طلایی گاج

دانلود کتاب کنکور هندسه میکرو طلایی – انتشارات گاج

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط ادمین
حسابان کنکور - میکرو طلایی گاج

دانلود کتاب کنکور حسابان کامل میکرو طلایی – انتشارات گاج

تیر ۲۹, ۱۳۹۸/توسط ادمین
عربی کامل کنکور + درک مطلب عربی - میکرو طلایی گاج

دانلود کتاب کنکور عربی کامل میکرو طلایی – انتشارات گاج

تیر ۲۹, ۱۳۹۸/توسط ادمین
شیمی کامل کنکور - میکرو طلایی گاج

دانلود کتاب کنکور شیمی کامل میکرو طلایی – انتشارات گاج

تیر ۲۹, ۱۳۹۸/توسط ادمین

احتمال افزایش ظرفیت زیر گروه علوم پزشکی در انتخاب رشته کنکور

تیر ۲۸, ۱۳۹۸/توسط ادمین
روش صحیح مطالعه و افزایش درصد زیست از دید رتبه های تک رقمی کنکور

روش صحیح مطالعه زیست – توصیه های رتبه های تک رقمی برای خواندن زیست

تیر ۲۵, ۱۳۹۸/توسط ادمین
کارنامه قبولی پزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی قم – سال ۹۷

کارنامه قبولی در رشته پزشکی/ روزانه – دانشگاه علوم پزشکی قم

تیر ۲۳, ۱۳۹۸/توسط ادمین
کارنامه قبولی گرفتار درمانی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال ۹۷

کارنامه قبولی در رشته گفتار درمانی/ روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تهران

تیر ۲۳, ۱۳۹۸/توسط ادمین
کارگاه هدفگذاری و استارت کنکور 99

گزارش کارگاه هدف گذاری و استارت کنکور ۹۹ دپارتمان IDN ، در ۱۸ تیر ۹۸

تیر ۲۳, ۱۳۹۸/توسط ادمین
کارنامه قبولی دندانپزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – سال ۹۷

کارنامه قبولی در رشته دندانپزشکی/ روزانه – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تیر ۲۱, ۱۳۹۸/توسط ادمین
کارنامه قبولی پزشکی / ظرفیت مازاد – دانشگاه علوم پزشکی گناباد – سال ۹۷

کارنامه قبولی در رشته پزشکی / ظرفیت مازاد – دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط ادمین
کارنامه قبولی داروسازی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – سال ۹۷

کارنامه قبولی در رشته داروسازی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط ادمین
بارگذاری موارد بیشتر
© - دپارتمان کنکوری IDN (ایران دانش نوین)