آرایه های ادبی در کنکور :

آرایه های ادبی ۳ تست از درس ادبیات در کنکور را شامل می شود. مبحثی که دانش آموزان بعضا آن را حذف می کنند. اما بدانید که اگر یک سری از مراحل را طی کنید و روش های مناسب را یاد بگیرید میتوانید این ۳ تست از ادبیات کنکور را به راحتی پاسخ دهید. در این مقاله و ویدیوی آموزشی ، دکتر خشایار فرشیدی ، رتبه ۱۷ کنکور سراسری و مشاور کنکور موسسه IDN روش مطالعه آرایه های ادبی را به شما می آموزند که چطور با استفاده از مثال ها و فرم های آرایه ها ، به راحتی به تست های آن پاسخ دهید.

ویدیوی زیر را با دقت تماشا کنید:

روش مطالعه آرایه های ادبی ادبیات کنکور:

حتما زمانیکه درسنامه ای را فرا میگیرید آن را با مثال همراه کنید. بدین معنی که حفظ کردن یک سری فرمول ها و نکات برای یادگیری آرایه های ادبی کافی نیست و حتما باید مثال های مناسب و واضح را حفظ کنیم. این مثال ها در نقش فرمول های ریاضی و فیزیک هستند. همانطور که نمی توانیم ریاضی و فیزیک را بدون فرمول حل کنیم، آرایه های ادبی را نیز بدون مثال در ذهن خود نمی توانیم تست بزنیم.

به عنوان مثال، آرایه مجاز در هر جمله دارای یک فرم و شکل خاص است. ما در دپارتمان مشاوره کنکور IDN این فرم هارا به دانش آموزان خود یاد میدهیم و این فرم هارا به همراه مثال هایی به شما ارائه میدهیم که بسیار در یادگیری به شما کمک میکند.

چطور آرایه های ادبی کنکور را هیچ وقت فراموش نکنیم؟

برای یادگیری آرایه های ادبی باید حتما حتما تست های زیادی حل کنید. مثال های موجود در کتاب درسی را کامل بررسی کرده و این فرم هارا برای خود تعریف کنید تا بتوانید بطور کامل مسلط شوید.

استفاده از مثال ها برای یادگیری فرم آرایه ها:

یادگیری فرم آرایه ها بدون حفظ کردن مثال بسیار سخت بوده و سبب فراموشی می شود. پس حتما سعی کنید برای هر فرم آرایه ها چندین مثال را در ذهن خود ثبت کنید.

منتظر ادامه این فیلم ها باشید…

ارتباط با تیم مشاوران تک رقمی ، دورقمی و سه رقمی موسسه کنکور IDN :

با تکمیل فرم زیر می توانید با مشاوران رتبه برتر IDN در ارتباط بوده و برای مشاوره و برنامه ریزی کنکور تحت نظر این رتبه ها اقدام کنید:

فرم ارتباط با مشاوران رتبه برتر IDN