آرایه استعاره چیست؟ چطور استعاره را بیایم؟ تفاوت تشخیص و استعاره چیست؟ این ها سوالاتیست که قرار است دکتر خشایار فرشیدی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران و مشاور موسسه مشاوره کنکور IDN در آن به شما پاسخ دهند.

آنچه باید بخوانید:
قبلا در پست هایی راجع به نحوه مطالعه ادبیات و نحوه تست زنی و مرور آن از زبان دکتر مهسا نیک فرجام ، رتبه دورقمی کنکور صحبت کردیم که حتما با دقت مطالعه کنید.
همینطور روش مطالعه آرایه های ادبی از زبان دکتر فرشیدی را نیز با دقت مطالعه کنید.
ضمنا برای آگاهی از روش مطالعه همه درس های کنکور نیز اقدام کنید.

چطور آرایه استعاره رو در تست پیدا کنیم؟

آرایه استعاره را باید به سه فرم پیدا کنید. فرم اول آرایه استعاره در فرم تشخیص است. بدین معنی که هرجا تشخیص داریم پس قطعا آرایه استعاره هم داریم. مانند فریاد روزگار (روزگار فریاد زد) ، اشک ابر ، در اینجا تشخیص داریم چرا که ویژگی انسان را به یک شئ که آن ویژگی را ندارد نسبت داده ایم.
فرم دوم استعاره تقریبا شبیه فرم اول است اما در اینجا ویژگی چیزی غیر از انسان به یک شی که آن ویژگی را ندارد نسبت می دهیم. مانند پنجه دریا ، شیهه روزگار ، یال کوه . در این مثال ها ویژگی هایی مانند پنجه، شیهه ، یال هیچ کدام ویژگی انسانی نیستند. پس تشخیص نداریم اما استعاره داریم.
فرم سوم استعاره واژگانی هستند که فرم استعاره آن ها متداول است. مثلا لعل به معنای سنگ قیمتی و قرمز رنگ است. اما در ابیات عاشقانه یا عرفانی این واژه رو استعاره از لب میگیرند. یا سرو رو استعاره از یار بلند قامت میدانند. برای فرم سوم استعاره توصیه ما این است که کتابی ک در اختیار دارید مانند ادبیات نشر الگو یا ادبیات نشر دریافت در هنگام زدن تست واژگانی که در آن ها استعاره بکار رفته است را یادداشت کنید.

برای ارتباط مستقیم با دکتر فرشیدی و مشاوره کنکور تجربی فرم زیر را تکمیل کنید. ضمنا توضیحات طرح مشاوره کنکور رتبه شو را هم با دقت بخوانید.

فرم ارتباط با بهترین مشاوران کنکور IDN :

  • ارتباط با تیم مشاوره تخصصی کنکور IDN

برای اطلاع از طرح های مشاوره ای کنکور و برنامه ریزی با رتبه های برتر IDN با مرکز مشاوره تحصیلی IDN تماس بگیرید: