آیدی نوین - دانلود رایگان جزوه اسید و باز شیمی کنکور + نمونه سوال ph شیمی دوازدهم

دانلود رایگان جزوه اسید و باز شیمی کنکور + نمونه سوال ph شیمی دوازدهم

جزوه اسید و باز شیمی کنکور

جزوه اسید و باز شیمی کنکور:

جزوه اسید و باز رو به صورت pdf براتون در سایت موسسه کنکور ایران دانش نوین آماده کردیم.

برای دانلود رایگان جزوه اسید و باز شیمی کنکور که یکی دیگر از همراهان جزوه شیمی در سایت IDN است؛ بر روی لینک زیر کلیک کنید

 نمونه سوال ph شیمی دوازدهم

در زیر جزوه عالی «سوالات پرتکرارشیمی مبحث ترکیب یونی و ph» برای شما عزیزان آماده شده است.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎي 5 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در درس ﺷﯿﻤﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻮال ها از نظر مفهومی، تکراری هستند. پس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑه راﺣﺘﯽ، آن ها را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﻮاب داد.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺮ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي از ﺳﻮال ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ریاضی و تجربی داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎل های کاربردی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺮاي ﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﺳﻮال ﻫﺎی کنکور شیمی الگویی باشد. شما با تمرین مکرر سوالات، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. باید ﺗﻤﺮﮐﺰ خود را از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﮐﻤﮏ درﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ دور نگه دارید.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ 2 ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ pH  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از طریق کادر زیر دانلود کنید :)

پیشنهاد ویژه:

ما با استفاده از تجربیات برترین ها در شیمی کنکور مقاله برترین روش مطالعه دروس کنکور جمع آوری کردیم که شما میتوانید روی آن کلیک کنید با مطالعه دقیق این جزوه امیدواریم بهترین نتیجه را در شیمی کنکور داشته باشید 

روش مطالعه شیمی  : 

شیمی یکی از دروس مهم در کنکور هست . تاثیر این درس در کنکور به شدت زیاده ، شما میتونید نحوه خواندن شیمی و مشاوره کنکور را از بهترین مشاوران کنکور ما دریافت کنید.

فرم ارتباط با مشاوران IDN :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }