در این پست کارنامه قبولی در رشته داروسازی / روزانه را برای شما عزیزان گردآوری کردیم .
دروس عمومی : ادبیات ۵۰٫۷% ، عربی ۳۸٫۷% دین و زندگی ۷۳٫۴% زبان انگلیسی ۴۰%

دروس اختصاصی : زمین شناسی ۴% ، ریاضیات ۶۵٫۶% ، زیست شناسی ۸۴٫۷% ، فیزیک ۵۶٫۷% ، شیمی ۳۳٫۴%
با نمره کل ۱۰۱۲۸ و سهمیه منطقه ۲ و با رتبه در سهمیه ۱۶۳۰ در سال ۹۷ در رشته داروسازی / روزانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبول شده است .

این نمونه کارنامه قبولی در رشته داروسازی / روزانه می باشد ، برای تخمین رتبه و مشاهده کارنامه های بیشتر رشته های قبولی در کنکورهای سالهای قبل از سایت دپارتمان کنکوری IDN اقدام کنید .

کارنامه قبولی داروسازی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – سال ۹۷

کارنامه قبولی داروسازی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – سال ۹۷