آیدی نوین - دانلود رایگان جزوه تیپ بندی سوالات قرابت معنایی در کنکور سراسری

دانلود رایگان جزوه تیپ بندی سوالات قرابت معنایی در کنکور سراسری

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ در ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺣﺪود 9 ﺳﺆال از ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎییآﻣﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ جزوه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺳواﻻت ﻣﺒﺤﺚ مهم قرابت معنایی در کنکور اﺷﺎره ﻛﺮده اﻳﻢ. اﻣﻴﺪ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

در ادامه مطلب میتونید این جزوه قرابت معنایی رو دانلود کنید.

 

قرابت معنایی معمولا ۹ تست از سوالات ادبیات و زبان فارسی کنکور سرارسری  را رد بر میگیرد.مسلما ۹ تست درصد زیادی را به خود اختصاص می دهد.پس داوطلبان برای موفقیت در این درس باید زمان کافی برای تسلط بر قرابت معنایی اختصاص دهند. 

در سوال های قرابت معنایی ادبیات معمولا یک بیت از کتاب درسی و سایر ابیات خارج از کتاب طرح می شود . داوطلب می تواند با مطالعه جزوه قرابت معنایی که اشعار خارج در کنکور سراسری در آن وجود دارد بر قرابت معنایی تسلط پیدا کند و قادر باشد مفاهیم هر بیت جدیدی را به راحتی تشخیص دهد. مفاهیمی که در قرابت معنایی طرح می شود معمولا شامل عشق ، اخلاق , عرفان , خداوند می باشد. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }