در این پست کارنامه قبولی در رشته پزشکی / روزانه را برای شما عزیزان گردآوری کردیم .
دروس عمومی : ادبیات ۵۲% ، عربی ۸۹٫۴% دین و زندگی ۵۸٫۷% زبان انگلیسی ۲۲٫۷%

دروس اختصاصی : زمین شناسی ۰% ، ریاضیات ۶۳٫۴% ، زیست شناسی ۷۰% ، فیزیک ۶۳٫۴% ، شیمی ۵۸٫۶%
با نمره کل ۱۰۰۰۸ و سهمیه منطقه ۳ و با رتبه در سهمیه ۷۴۲ در سال ۹۷ در رشته پزشکی / روزانه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار قبول شده است .

این نمونه کارنامه قبولی در رشته پزشکی / روزانه می باشد ، برای تخمین رتبه و مشاهده کارنامه های بیشتر رشته های قبولی در کنکورهای سالهای قبل از سایت دپارتمان کنکوری IDN اقدام کنید .

کارنامه قبولی پزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – سال ۹۷

کارنامه قبولی پزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – سال ۹۷