در این پست کارنامه قبولی در رشته پزشکی / روزانه را برای شما عزیزان گردآوری کردیم .
دروس عمومی : ادبیات ۵۲% ، عربی ۸۹٫۴% دین و زندگی ۵۸٫۷% زبان انگلیسی ۲۲٫۷%

دروس اختصاصی : زمین شناسی ۰% ، ریاضیات ۶۳٫۴% ، زیست شناسی ۷۰% ، فیزیک ۶۳٫۴% ، شیمی ۵۸٫۶%
با نمره کل ۱۰۰۰۸ و سهمیه منطقه ۳ و با رتبه در سهمیه ۷۴۲ در سال ۹۷ در رشته پزشکی / روزانه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار قبول شده است .

این نمونه کارنامه قبولی در رشته پزشکی / روزانه می باشد ، برای تخمین رتبه و مشاهده کارنامه های بیشتر رشته های قبولی در کنکورهای سالهای قبل از سایت دپارتمان کنکوری IDN اقدام کنید .

کارنامه قبولی پزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – سال ۹۷

کارنامه قبولی پزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – سال ۹۷

شاید علاقمند باشید:

کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه مازندران + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه کرمانشاه + آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه همدان + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه تهران + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد + آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه شیراز + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه قزوین + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه جهرم + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان + آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه شهید بهشتی - آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه مشهد + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه زابل + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم