در این پست کارنامه قبولی در رشته داروسازی / روزانه را برای شما عزیزان گردآوری کردیم .
دروس عمومی : ادبیات ۴۹٫۴% ، عربی ۷۰٫۷% ، دین و زندگی ۷۰٫۷% و زبان انگلیسی ۸۰%

دروس اختصاصی : زمین شناسی ۲۶٫۷% ، ریاضیات ۴۱٫۲% ، زیست شناسی ۷۰٫۷% ، فیزیک ۷۱٫۲% ، شیمی ۴۱٫۵%
با نمره کل ۹۷۷۴ و سهمیه منطقه ۲ و با رتبه در سهمیه ۲۸۴۲  در سال ۹۷ در رشته داروسازی / روزانه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت قبول شده است .

این نمونه کارنامه قبولی در رشته داروسازی / روزانه می باشد ، برای تخمین رتبه و مشاهده کارنامه های بیشتر رشته های قبولی در کنکورهای سالهای قبل از سایت دپارتمان کنکوری IDN اقدام کنید .

کارنامه قبولی داروسازی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت  – سال ۹۷

کارنامه قبولی داروسازی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت  – سال ۹۷