آیدی نوین - لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 56000 و 57000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 56000 و 57000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 56000 و 57000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 56000 و 57000 به تفکیک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی و تفکیک منطقه ای 2،1 و 3 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم. با آیدی نوین همراه باشید.

برای این که بدونین رشته ی دلخواه تون رو دقیقا با چه رتبه ای و تو چه شهری قبول میشین، می تونین با شماره زیر تماس بگیرید:
انتخاب رشته - آیدی نوین

در این مقاله، یکی از معضلات بزرگ داوطلبان کنکور سراسری 1401، یعنی شرایط و رتبه لازم برای قبولی رشته های دانشگاه ها با رتبه ی 56000 و 57000 را با هم بررسی می کنیم.

برای بررسی دقیق تر با توجه به رتبه بدست آورده به مقاله زیر مراجعه و با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی آیدی نوین شانس قبولی خود را در رشته های مختلف مشاهده کنید.

بلد نیستی انتخاب رشته کنی؟

ما تو پیج اینستاگرام با لایو و پست های آموزشی و جدیدترین اخبار، بطور کاملا رایگان انتخاب رشته رو بهت آموزش می دیم و بهت کمک میکنیم که خودت لیست 150 تایی انتخاب رشتت رو بچینی. کافیه پیج مارو فالو کنی:

برای آشنایی بیشتر با مراحل انتخاب رشته ی اصولی به همراه ویدیوهای مربوطه، می تونین به این پست مراجعه کنین.

با رتبه 56000-58000 تجربی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 56000 تا 58000 کنکور تجربی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:

در بازه 56000 تا 58000 هیچ قبولی برای رشته تجربی در منطقه 1 وجود ندارد.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

علوم دامي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور

2

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

2

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور

2

شيمي محض|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور

2

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور

2

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2

مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور

2

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

2

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

2

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

2

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار | پيام نور

2

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2

شيمي محض|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور

2

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

شيمي محض|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

3

علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکريم | پيام نور

3

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحدگرمدره | پيام نور

3

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

3

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

3

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

3

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور

3

اقتصاد|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور

3

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

3

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -مرکزبندرعباس | پيام نور

3

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور

با رتبه 56000-58000 ریاضی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 56000 تا 58000 کنکور ریاضی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 1:

در بازه 56000 تا 58000 هیچ قبولی برای رشته ریاضی در منطقه 1 وجود نداشته است.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 2:

در بازه 56000 تا 58000 هیچ قبولی برای رشته ریاضی در منطقه 2 وجود نداشته است.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 3:

در بازه 56000 تا 58000 هیچ قبولی برای رشته ریاضی در منطقه 3 وجود نداشته است.

با رتبه 56000-58000 انسانی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 56000 تا 58000 کنکور انسانی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 1:

در بازه 56000 تا 58000 هیچ قبولی برای رشته انسانی در منطقه 1 وجود نداشته است.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 2:

در بازه 56000 تا 58000 هیچ قبولی برای رشته انسانی در منطقه 2 وجود ندارد.

قبولی با رتبه 56000 تا 58000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

3

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

3

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غيرانتفاعي

3

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

3

مديريت صنعتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

3

علوم قران وحديث|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور

3

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غيرانتفاعي

اگه توی انتخاب رشته تون با رتبه ی 56000 تا 58000 مرددین، می تونین با مشاورای آیدی نوین از طریق شماره زیر در ارتباط باشین:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }