آیدی نوین - لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 52000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 52000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 52000 و 53000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 52000 تا 54000 به تفکیک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی و تفکیک منطقه ای 2،1 و 3 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم. با آیدی نوین همراه باشید.

برای این که بدونین رشته ی دلخواه تون رو دقیقا با چه رتبه ای و تو چه شهری قبول میشین، می تونین با شماره زیر تماس بگیرید:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

در این مقاله، یکی از معضلات بزرگ داوطلبان کنکور سراسری 1400، یعنی شرایط و رتبه لازم برای قبولی رشته های دانشگاه ها با رتبه ی 52000 تا 54000 را با هم بررسی می کنیم.

برای بررسی دقیق تر با توجه به رتبه بدست آورده به مقاله زیر مراجعه و با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی آیدی نوین شانس قبولی خود را در رشته های مختلف مشاهده کنید.

بلد نیستی انتخاب رشته کنی؟

ما تو پیج اینستاگرام با لایو و پست های آموزشی و جدیدترین اخبار، بطور کاملا رایگان انتخاب رشته رو بهت آموزش می دیم و بهت کمک میکنیم که خودت لیست 150 تایی انتخاب رشتت رو بچینی. کافیه پیج مارو فالو کنی:

برای آشنایی بیشتر با مراحل انتخاب رشته ی اصولی به همراه ویدیوهای مربوطه، می تونین به این پست مراجعه کنین.

با رتبه 52000-54000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 52000 تا 54000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:

در بازه 52000 تا 54000 هیچ قبولی برای رشته تجربی در منطقه 1 وجود ندارد.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

2

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحداشتهارد | پيام نور

2

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور

2

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

2

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پيام نور

2

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غيرانتفاعي

2

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

2

مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مرکزرشت | پيام نور

2

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان لرستان -مرکزخرم اباد | پيام نور

2

روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پيام نور

2

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غيرانتفاعي

2

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

2

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مرکزرشت | پيام نور

2

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

2

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

2

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

2

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور

2

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

3

مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور

3

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور

3

شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

3

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور

3

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

3

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

3

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

3

روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -مرکززاهدان | پيام نور

3

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غيرانتفاعي

3

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

3

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

3

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

3

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

3

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور

با رتبه 52000-54000 ریاضی 1400 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 52000 تا 54000 کنکور ریاضی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 1:

در بازه 52000 تا 54000 هیچ قبولی برای رشته ریاضی در منطقه 1 وجود نداشته است.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 2:

در بازه 52000 تا 54000 هیچ قبولی برای رشته ریاضی در منطقه 2 وجود نداشته است.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 3:

در بازه 52000 تا 54000 هیچ قبولی برای رشته ریاضی در منطقه 3 وجود نداشته است.

با رتبه 52000-54000 انسانی 1400 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 52000 تا 54000 کنکور انسانی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 1:

در بازه 52000 تا 54000 هیچ قبولی برای رشته انسانی در منطقه 1 وجود نداشته است.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 2:

در بازه 52000 تا 54000 هیچ قبولی برای رشته انسانی در منطقه 2 وجود نداشته است.

قبولی با رتبه 52000 تا 54000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3

اديان وعرفان|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

3

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3

مردم شناسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

3

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پيام نور

3

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه جهرم | روزانه

3

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غيرانتفاعي

3

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

3

روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور

3

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غيرانتفاعي

3

تاريخ|دانشگاه زابل | روزانه

3

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -مرکزبندرعباس | پيام نور

3

روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور

3

مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور

3

روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزدزفول | پيام نور

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

اگه توی انتخاب رشته تون با رتبه ی 52000 تا 54000 مرددین، می تونین با مشاورای آیدی نوین از طریق شماره زیر در ارتباط باشین:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }