آیدی نوین - لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه زیر 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه زیر 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1 تا 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1 تا 1000 به تفکیک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی و تفکیک منطقه ای 2،1 و 3 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم. با آیدی نوین همراه باشید.

برای این که بدونین رشته ی دلخواه تون رو دقیقا با چه رتبه ای و تو چه شهری قبول میشین، می تونین با شماره زیر تماس بگیرید:
انتخاب رشته - آیدی نوین

در این مقاله، یکی از معضلات بزرگ داوطلبان کنکور سراسری 1401، یعنی شرایط و رتبه لازم برای قبولی رشته های دانشگاه ها با رتبه ی 1 تا 1000 را با هم بررسی می کنیم.

برای بررسی دقیق تر با توجه به رتبه بدست آورده به مقاله زیر مراجعه و با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی آیدی نوین شانس قبولی خود را در رشته های مختلف مشاهده کنید.

بلد نیستی انتخاب رشته کنی؟

ما تو پیج اینستاگرام با لایو و پست های آموزشی و جدیدترین اخبار، بطور کاملا رایگان انتخاب رشته رو بهت آموزش می دیم و بهت کمک میکنیم که خودت لیست 150 تایی انتخاب رشتت رو بچینی. کافیه پیج مارو فالو کنی:

برای آشنایی بیشتر با مراحل انتخاب رشته ی اصولی به همراه ویدیوهای مربوطه، می تونین به این پست مراجعه کنین.

با رتبه 1-1000 تجربی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 1 تا 1000 کنکور تجربی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2

دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3

دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

با رتبه 1-1000 ریاضی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 1 تا 1000 کنکور ریاضی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1

دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

1

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

2

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

3

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

3

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

3

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي سيستان و بلوچستان

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

3

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

با رتبه 1-1000 انسانی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 1 تا 1000 کنکور انسانی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1

اموزش مشاوره و راهنمايي مشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2

اموزش مشاوره وراهنمايي امور پرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش زبان و ادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

2

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

2

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

2

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

2

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

اموزش مشاوره و راهنمايي مشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

3

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

3

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

3

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

3

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

3

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

اموزش مشاوره وراهنمايي امور پرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

3

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

اگه توی انتخاب رشته تون با رتبه ی 1 تا 1000 مرددین، می تونین با مشاورای آیدی نوین از طریق شماره زیر در ارتباط باشین:
انتخاب رشته - آیدی نوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }