فهرست مطالب سایت: (کلیک کنید)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1 تا 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1 تا 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1 تا 1000 به تفکیک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی و تفکیک منطقه ای 2،1 و 3 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم. با آیدی نوین همراه باشید.

برای این که بدونین رشته ی دلخواه تون رو دقیقا با چه رتبه ای و تو چه شهری قبول میشین، می تونین با شماره زیر تماس بگیرید:
انتخاب رشته با آیدی نوین

در این مقاله، یکی از معضلات بزرگ داوطلبان کنکور سراسری 1401، یعنی شرایط و رتبه لازم برای قبولی رشته های دانشگاه ها با رتبه ی 1 تا 1000 را با هم بررسی می کنیم.

برای بررسی دقیق تر با توجه به رتبه بدست آورده به مقاله زیر مراجعه و با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی آیدی نوین شانس قبولی خود را در رشته های مختلف مشاهده کنید.

بلد نیستی انتخاب رشته کنی؟

ما تو پیج اینستاگرام با لایو و پست های آموزشی و جدیدترین اخبار، بطور کاملا رایگان انتخاب رشته رو بهت آموزش می دیم و بهت کمک میکنیم که خودت لیست 150 تایی انتخاب رشتت رو بچینی. کافیه پیج مارو فالو کنی:

برای آشنایی بیشتر با مراحل انتخاب رشته ی اصولی به همراه ویدیوهای مربوطه، می تونین به این پست مراجعه کنین.

با رتبه 1-1000 تجربی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 1 تا 1000 کنکور تجربی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2

دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3

دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

با رتبه 1-1000 ریاضی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 1 تا 1000 کنکور ریاضی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1

دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

1

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

2

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

3

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

3

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

3

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي سيستان و بلوچستان

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

3

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

با رتبه 1-1000 انسانی 1401 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 1 تا 1000 کنکور انسانی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1

اموزش مشاوره و راهنمايي مشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

1

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2

اموزش مشاوره وراهنمايي امور پرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش زبان و ادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

2

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

2

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

2

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

2

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2

جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

2

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

2

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

اموزش مشاوره و راهنمايي مشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

3

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

3

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

3

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

3

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

3

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3

اموزش مشاوره وراهنمايي امور پرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

3

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

اگه توی انتخاب رشته تون با رتبه ی 1 تا 1000 مرددین، می تونین با مشاورای آیدی نوین از طریق شماره زیر در ارتباط باشین:
انتخاب رشته با آیدی نوین

برنامه ریزی کنکور (رشتت رو وارد کن برنامت رو بگیر)

مشاوره کنکور (با طرح رتبه شو IDNovin تضمینی رتبه برتر شو)

بهترین مشاوران کنکور (اسامی 20 مشاور رتبه برتر ایران)

میخوای با سبک درس خوندن رتبه برترا آشنا شی؟

ما تو پیج اینستاگرام با لایو و پست های آموزشی، بطور کاملا رایگان بهت یاد میدیم بهترینِ خودت باشی و بهت کمک میکنیم که خودت رو به رتبه های 2 رقمی و 3 رقمی برسونی. کافیه پیج مارو فالو کنی:

نظر شما؟!

نظرات ، سوالات و پیشنهادات خود را در زیر برای ما ارسال کنید. بزودی به آن ها پاسخ خواهیم داد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا