فهرست مطالب سایت: (کلیک کنید)

ضرایب دروس کنکور تجربی ریاضی انسانی ۱۴۰۰ – اهمیت هر درس کنکور

ضریب درس های اختصاصی و عمومی در کنکور تجربی ریاضی انسانی هنر و زبان چقدر است؟ برای قبولی در هر رشته کدوم درس ها مهم تر هستن؟ برای پاسخ با ما همراه باشید. اینکه در برنامه ریزی کنکور هر درس را چقدر مطالعه میکنید و موقع انتخاب رشته کنکور چه رشته های را قبول می شوید مستقیما به ضریب درس ها در کنکور باز میگردد.

برای دریافت برنامه ریزی حرفه ای و قبولی تضمینی در کنکور کافیه فرم زیر رو پر کنید و با مشاوران رتبه برتر آیدی نوین در ارتباط باشید:

فرم ارتباط با مشاوران آیدی نوین:

ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی ریاضی انسانی هنر و زبان:

ضرایب دروس عمومی در تمام رشته ها و تمام زیرگروه ها یکسانه و به شرح زیر:

عنوان درس

ضریب

زبان و ادبیات فارسی

۴

دین و زندگی

۳

زبان عربی

۲

زبان انگلیسی

۲

تاثیر ۳ برابری ضریب دروس اختصاصی در مقایسه با دروس عمومی :

اهمیت دروس اختصاصی در کنکور ۳ برابر دروس عمومی است. یعنی ضرایبی که در ادامه برای دروس اختصاصی ارائه شده تماما باید ۳ برابر شوند. به عنوان مثال ضریب درس شیمی در زیرگروه ۱ رشته تجربی ۳ است . اما ضریب واقعی آن در مقایسه با دروس عمومی ۹ می باشد.

زیرگروه های مختلف رشته تجربی:

رشته تجربی در کنکور شامل ۳ زیرگروه به شرح زیر است:

زیرگروه های رشته تجربی

رشته های تحصیلی  های کنکور تجربی

زیرگروه ۱

مقطع دکتری : دکترای پیوسته بیوتکنولوژی ، پزشکی ، دکترای عمومی دامپزشکی ، دندانپزشکی

مقطع کارشناسی : آموزش ابتدایی ، آموزش زیست شناسی ، آموزش کودکان استثنایی ، تکنولوژی اتاق عمل ، اعضای مصنوعی ، بهداشت مواد غذایی ، بهداشت و بازرسی گوشت ، بینایی سنجی ، پرستاری ، تکنولوژی پرتودرمانی ، تکنولوژی پرتوشناسی ، روان شناسی ، زیست شناسی جانوری ، زیست شناسی دریا ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست فناوری ، ساخت پروتزهای دندانی ، شنوایی شناسی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ، علوم تربیتی ، علوم تغذیه ، علوم و صنایع غذایی ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، مامایی ، هوشبری ، میکروبیولوژی

مقطع کاردانی : کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی ، کاردانی اتاق عمل ، کاردانی بهورزی ، کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی ، کاردانی تکنسین سلامت دهان ، کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی ، کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان فک و صورت ، کاردانی دامپزشکی ، کاردانی علوم آزمایشگاهی ، کاردانی فوریت های پزشکی ، کاردانی مامایی ، کاردانی هوشبری

زیرگروه ۲

مقطع دکتری : داروسازی

مقطع کارشناسی : آموزش شیمی ، بهداشت عمومی ، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها ، تکنولوژی پزشکی هسته ای ، شیمی کاربردی ، شیمی محض ، فناوری اطلاعات سلامت ، مهندسی بهداشت محیط ، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مقطع کاردانی : کاردانی بهداشت حرفه ای ، کاردانی بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده) ، کاردانی بهداشت محیط ، کاردانی شیمی آزمایشگاهی

زیرگروه ۳

مقطع کارشناسی : اقیانوس شناسی ، زمین شناسی

ضرایب دروس تجربی در کنکور (اختصاصی) :

عنوان درس

زیرگروه ۱

زیرگروه ۲

زیرگروه ۳

زمین

۰

۱

۴

ریاضی

۲

۳

۳

زیست

۴

۲

۲

فیزیک

۲

۲

۲

شیمی

۳

۴

۲

ضریب ۱۲ زیست در کنکور تجربی:

 همانطور که گفتیم تاثیر ضرایب دروس اختصاصی ۳ برابر دروس عمومی است. درس زیست شناسی در زیرگروه شماره ۱ تجربی بین دروس اختصاصی ۴ است. یعنی ضریب واقعی آن به نسبت دروس عمومی ۱۲ است و مهم ترین درس در رشته تجربی محسوب می شود.

برای دریافت برنامه ریزی حرفه ای و قبولی تضمینی در کنکور کافیه فرم زیر رو پر کنید و با مشاوران رتبه برتر آیدی نوین در ارتباط باشید:

فرم ارتباط با مشاوران آیدی نوین:

زیرگروه های مختلف رشته انسانی:

رشته انسانی در کنکور شامل ۵ زیرگروه به شرح زیر است:

زیرگروه های رشته انسانی

رشته های تحصیلی کنکور انسانی

زیرگروه ۱

حقوق  زبان و ادبیات فارسی دبیری زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات عرب مترجمی زبان عربی ادبیات و زبان عربی الهیات و معارف اسلامی دبیری علوم دینی علوم اسلامی – علوم قرانی – فقه و حقوق اسلامی -معارف اسلامی و علوم سیاسی – علوم قضایی – پلیس قضایی – حکمت اسلامی و فلسفه – فلسفه

زیرگروه۲

علوم اجتماعی – دبیری علوم اجتماعی – علوم ارتباطات اجتماعی – مددکاری اجتماعی – خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی – فرهنگی هنری)

زیرگروه ۳

علوم اقتصادی مدیریت – مدیریت بیمه بانکداری – امور بانکی حسابداری – مدیریت جهانگردی – مدیریت بازرگانی – مدیریت بانکداری

زیرگروه ۴

روابط سیاسی – علوم سیاسی – اطلاعات و ضد اطلاعات – اطلاعات نظامی – علوم انتظامی – جغرافیای سیاسی نظامی جغرافیا تاریخ – دبیری تاریخ – دبیری جغرافیا – باستان شناسی

زیرگروه ۵

روانشناسی – علوم تربیتی – راهنمایی و مشاوره مطالعات خانواده کتابداری – دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی – کاردانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ضرایب دروس انسانی در کنکور (اختصاصی) :

عنوان درس

زیرگروه ۱

زیرگروه ۲

زیرگروه ۳

زیرگروه ۴

زیرگروه ۵

ریاضی

۲

۴

۴

۳

۳

اقتصاد

۱

۲

۳

۲

۲

فلسفه و منطق

۳

۱

۱

۲

۲

علوم و فنون ادبی

۴

۲

۲

۲

۲

زبان عربی

۴

۱

۱

۱

۱

جامعه شناسی

۱

۳

۲

۲

۳

روانشناسی

۱

۲

۱

۳

۳

تاریخ و جغرافیا

۱

۱

۱

۳

۱

زیرگروه های مختلف رشته ریاضی:

رشته ریاضی در کنکور شامل ۵ زیرگروه به شرح زیر است:

زیرگروه های رشته ریاضی

رشته های تحصیلی رشته ریاضی

زیرگروه ۱

مقطع دکتری : دکترای پیوسته بیوتکنولوژی ، دکترای پیوسته فیزیک

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد

مقطع کارشناسی : آمار و سنجش آموزشی ، آمار ، آموزش ابتدایی ، آموزش ریاضی ، آموزش تربیت بدنی ، آموزش فیزیک ، آموزش کودکان استثنایی ، ادیان و مذاهب ، اقتصاد ، الکترونیک و مخابرات دریایی ، امنیت اطلاعات ، امنیت اقتصادی ، امنیت بین الملل ، امنیت نرم ، ایمنی صنعتی ، پژوهشگری امنیت ، تاریخ اسلام ، تاریخ تمدن ملل اسلامی ، تربیت مروج سیاسی ، حسابداری ، حفاظت اطلاعات ، روان شناسی ، ریاضیات و کاربردها ، زبان و ادبیات عربی ، شیعه شناسی ، ضد تروریسم ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علوم انتظامی ، علوم تربیتی ، علوم سیاسی ، علوم فنی امنیت ، علوم قرآن و حدیث ، علوم کامپیوتر ، علوم مهندسی ، علوم ورزشی ، علوم و مهندسی آب ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق مذاهب اسلامی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فلسفه و عرفان اسلامی ، فلسفه و کلام اسلامی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فیزیک ، فیزیک مهندسی ، گردشگری ، مددکاری اجتماعی ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت امور گمرکی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه ، مدیریت بیمه اکو ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، مدیریت مالی ، مدیریت و بازرگانی دریایی ، مربیگری عقیدتی ، مطالعات امنیتی ، معارف اسلامی ، معارف اسلامی تبلیغ و ارتباطات ، معارف اسلامی و اخلاق ، معارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی و تاریخ ، معارف اسلامی و علوم تربیتی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی ، معارف اسلامی و کلام ، معارف اسلامی و مدیریت ، معماری داخلی ، مهندسی اپتیک و لیزر ، مهندسی انرژی ، مهندسی برق ، مهندسی بهره برداری راه آهن ، مهندسی پزشکی ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی حمل و نقل ریلی ، مهندسی خط و سازه های ریلی ، مهندسی دریا ، مهندسی دریانوردی ، مهندسی راه آهن ، مهندسی ساخت و تولید ، مهندسی شهرسازی ، مهندسی صنایع ، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کشتی ، مهندسی ماشین آلات دریایی ، مهندسی ماشین های ریلی ، مهندسی ماشین های صنایع غذایی ، مهندسی معماری ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، مهندسی مواد و متالورژی ، مهندسی نساجی ، مهندسی نقشه برداری ، مهندسی هوافضا ، هتلداری ، هنرهای چند رسانه ای ، هوانوردی ، اقتصاد کشاورزی

مقطع کاردانی : کاردانی آمار ، کاردانی آموزش ریاضی ، کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی ، کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کاردانی امور بانکی ، کاردانی امور دولتی ، کاردانی امور فرهنگی ، کاردانی امور مالی و مالیاتی ، کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی ، کاردانی بیمه ، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم ، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم ، کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما ، کاردانی تکنولوژی آبیاری ، کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی ، کاردانی گردشگری ، کاردانی حسابداری ، کاردانی سخت افزار کامپیوتر ، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی ، کاردانی علوم انتظامی ، کاردانی علوم ورزشی ، کاردانی فرآوری مواد معدنی ، کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کاردانی فنی خط و ابنیه ، کاردانی فنی کشتی ، کاردانی مخابرات ، کاردانی مخابرات هواپیما ، کاردانی مدیریت بازرگانی ، کاردانی مدیریت صنعتی ، کاردانی مدیریت گمرکی ، کاردانی مراقبت پرواز ، کاردانی معماری ، کاردانی معماری سنتی ، کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی ، کاردانی هتلداری

زیرگروه ۲

مقطع کارشناسی : شیمی کاربردی ، شیمی محض ، مهندسی ایمنی ، مهندسی پلیمر ، مهندسی شیمی ، مهندسی معدن ، مهندسی نفت ، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، مهندسی ایمنی صنعتی ، مهندسی ایمنی و بازرس فنی

مقطع کاردانی : کاردانی فنی مواد

زیرکروه ۳

مقطع کاردانی : کاردانی الکترونیک هواپیمایی ، کاردانی اویونیک هواپیما ، کاردانی پالایش گاز ، کاردانی شهرسازی ، کاردانی فنی برق ، کاردانی فنی جوشکاری ، کاردانی فنی صنایع ، کاردانی فنی صنایع شیمیایی ، کاردانی فنی عمران ، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی ، کاردانی فنی معدن ، کاردانی فنی مکانیک ، کاردانی نقشه برداری

ضرایب دروس ریاضی در کنکور (اختصاصی) :

عنوان درس

زیرگروه ۱

زیرگروه ۲

زیرگروه ۳

ریاضی

۴

۴

۳

فیزیک

۳

۳

۲

شیمی

۲

۳

۳

برنامه ریزی کنکور (برنامه ای که 100 درصد تورو 2 رقمی میکنه)

مشاوره کنکور (با طرح رتبه شو IDNovin تضمینی رتبه برتر شو)

بهترین مشاوران کنکور (اسامی 20 مشاور رتبه برتر ایران)

نظر شما؟!

نظرات ، سوالات و پیشنهادات خود را در زیر برای ما ارسال کنید. بزودی به آن ها پاسخ خواهیم داد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها
اسکرول به بالا