جدید ترین پست ها

از دسته: آزمون وزارت بهداشت
زمان برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

زمان برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 1401

زمان برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 1401 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم. با آیدی نوین همراه...

بیشتر بخوانید
نحوه ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی (شرایط عمومی و اختصاصی)

نحوه ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 1401 (شرایط عمومی و اختصاصی)

نحوه ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 1401 به همراه شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام را در این مقاله...

بیشتر بخوانید
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت

زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱

زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۱ به همراه نحوه دریافت نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت...

بیشتر بخوانید
زمان انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت

زمان انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 1401

زمان انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت به همراه مراحل انتخاب رشته دکتری در سال 1401 را در این...

بیشتر بخوانید
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت 1401

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت به همراه نحوه مشاهده اعلام نتایج اولیه سال 1401 را در...

بیشتر بخوانید
مناطق آمایشی مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت

مناطق آمایشی مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت 1401

مناطق آمایشی مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت 1401 را در این پست برای شما آماده کرده...

بیشتر بخوانید
مصاحبه دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت

مصاحبه دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت 1401

مصاحبه دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت 1401 به همراه نحوه امتیازدهی، زمان بندی و مناطق آمایشی و محل...

بیشتر بخوانید
ظرفیت پذیرش دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (تخصصی و پژوهشی)

ظرفیت پذیرش دکتری وزارت بهداشت 1400-1401 (تخصصی و پژوهشی)

ظرفیت پذیرش دکتری وزارت بهداشت 1400-1401 (تخصصی و پژوهشی) به همراه نکات و جداول مربوطه را در این مقاله...

بیشتر بخوانید
زمان مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت

زمان مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت 1401

زمان مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت 1401 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم.با آیدی نوین همراه...

بیشتر بخوانید
زمان تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۰ + جدول

زمان تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت 1400 + جدول

زمان تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت 1400 به همراه جدول تکمیل ظرفیت رشته های شهریه پرداز دکتری وزارت بهداشت...

بیشتر بخوانید