در این پست کارنامه قبولی در رشته حسابداری / روزانه را برای شما عزیزان گردآوری کردیم .
دروس عمومی
 : ادبیات ۳۰٫۷% ، عربی ۶۲٫۷% ، دین و زندگی ۵۰٫۷% و زبان انگلیسی ۶۱٫۴%

دروس اختصاصی : زمین شناسی ۱۲% ، ریاضیات ۵۱٫۲% ، زیست شناسی ۴۸٫۷% ، فیزیک ۵۳٫۴% ، شیمی ۶۳٫۷%
با نمره کل ۹۲۰۲ و سهمیه منطقه ۲ و با رتبه در سهمیه ۶۰۰۴ در سال ۹۷ در رشته حسابد/ روزانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شده است .

این نمونه کارنامه قبولی در رشته حسابداری / روزانه می باشد ، برای تخمین رتبه و مشاهده کارنامه های بیشتر رشته های قبولی در کنکورهای سالهای قبل از سایت دپارتمان کنکوری IDN اقدام کنید .

کارنامه قبولی حسابداری / روزانه – دانشگاه تهران – سال ۹۷

کارنامه قبولی حسابداری / روزانه – دانشگاه تهران – سال ۹۷