آیدی نوین - معافیت پزشکی قلبی عروقی 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی قلبی عروقی 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی قلبی عروقی (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی قلبی عروقی 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز برای گرفتن معافیت سربازی بیماری های قلبی و عروقی را در این پست برای شما مشمولان عزیز آماده کرده ایم.
با آیدی نوین همراه باشید.

برای اطلاع از انواع معافیت پزشکی سربازی می توانید به پست پایین سر بزنید.

جهت دریافت مشاوره تخصصی و پاسخگویی به سوالات در مورد نحوه گرفتن معافیت سربازی 1400 با بیماری قلبی و عروقی با شماره زیر تماس بگیرید:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

معافیت پزشکی بیماری های قلبی و عروقی 1400

به دلیل انجام فعالیت های سخت و سنگین بدنی در خدمت سربازی، برای افرادی که دچار بیماری های خاص هستند و شرایط انجام خدمت سربازی را ندارند، امکان معافیت از سربازی تحت شرایط خاص وجود دارد. از جمله این بیماری ها می توان به بیماری های قلبی و عروقی اشاره کرد که در بخش پانزدهم آیینه نامه معافیت پزشکی خدمت سربازی نیز به آن اشاره شده است.

افرادی که دچار بیماری های قلب و عروق هستند، با توجه به نوع بیماری که به آن دچارند، ممکن است معاف از رزم یا معاف دائم شوند. در ادامه این مقاله به انواع بیماری ها، شرایط و مدارک معافیت پزشکی بیماری قلب و عروق می پردازیم.

میخواید از آخرین اخبار سربازی اطلاع پیدا کنید؟

شمارتون رو تو کادر زیر وارد کنید تا اخبار مهم خیلی سریع براتون ارسال بشه

فهرست بیماری های قلب و عروق در معافیت پزشکی سربازی:

 • عوارض عضوی دریچه قلب
 • پرولاپس دریچه ای قلب
 • بیماری های مادرزادی قلب
 • بیماری عروق کرونر
 • نارسایی های قلبی
 • پریکارد
 • آندوکارد
 • میوکارد
 • مشکل کوارکتاسیون
 • مشکل آنوریسم
 • آنژیومهای سرخرگ های ریوی
 • اتساع سرخرگ های ریوی
 • مشکل کانال شریان باز
 • اختلال تنگی شریان ریوی اصلی
 • فیستول شریانی وریدی
 • ازدیاد فشار خون شریانی
 • مشکل ترومبوفلبیت
 • اختلالات ریتمی قلب
 • اختلالات ریتمی فوق بطنی
 • اختلال هدایت داخل دهلیزی
 • اختلال بلوک سینوس دهلیزی
 • وقفه سینوس دهلیزی
 • سندرم تاکیکاردی
 • سندرم اس.اس.اس
 • مشکل رادیکاردی سینوزال
 • اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی
 • مشکل تب روماتیسمی
 • شوک وازوواگال

شرایط معافیت پزشکی بیماری های قلبی و عروقی

حدود 20 بیماری قلبی عروقی وجود دارد که در معافیت پزشکی خدمت مهم هستند. این بیماری های قلب و عروق در 16 قانون دسته بندی شده که بعضی از آنها منجر به معافیت دائم و بعضی از آنها منجر به معاف از رزم خواهند شد.
در ادامه با هم این 16 قانون معافیت قلب و عروقی پزشکی را بررسی می کنیم.

عوارض عضوی دریچه ای در معافیت قلبی عروقی (قانون 1)

در صورتی که عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي اثبات شوند، منجر به گرفتن معافیت دائم خواهد شد.

نکته 1:

براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد ي قلب: معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (1) تبصره (1): نارسایی متوسط به بالا Moderat To seaver یا (2+ به بالاتر) در بچه های میترال و آئورت به عنوان اختلال عملکرد قلبی در نظر گرفته شود و به استناد بند (1) رسیدگی گردد.

نکته 2:

پرولاپس دريچه‌ای كه منجر به‌ نارسائي نشده باشد و يا داراي نارسائي دريچه اي MR-PR درحد (Trivial) يا TR در حد (+1  Mild) باشد: معاف‌ از خدمات رزمی

توضيحات بند (1) تبصره (2): نارسایی خفیف دریچه آئورت (Trivial AR) در حد معاف از رزم و به استناد همین تبصره قابل رسیدگی است.

بیماری مادرزادی قلب در معافیت قلبی عروقی (قانون 2)

این بیماری به دو بخش بدون عوارض و با عوارض تقسیم می شود که در ادامه هر کدام را بررسی می کنیم.

بیماری مادرزادی قلب دارای عوارض

اگر قلب فرد بیمار عمل شده و یا عمل نشده باشد و با این حال، همراه با عارضه يا اختلال عملكرد باشد، مشمول می تواند معافیت دائم سربازی را دریافت کند.

توضيحات بند (2) جزء (الف): منظور اختلال عملکرد قلب 50% >EF می باشد.

منظور از عارضه پس از عمل جراحی یکی از موارد زیر است:

 • باقی ماندن اختلال عملکرد دریچه قلب پس از عمل جراحی
 • باقی ماندن شنت Mild به بالاتر
 • ایجاد فشار خون ریوی (پولمونر)

*‌ برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملكرد قلب، معافیت به صورت معاف از خدمات رزمی خواهد بود.

بیماری مادرزادی قلب بدون عوارض

اگر قلب فرد بیمار عمل شده و یا عمل نشده باشد و با این حال، بدون عارضه يا اختلال عملكرد خاصی باشد، مشمول معاف از رزم خواهد شد.

توضيحات بند (2) جزء (ب) PFO: به عنوان بیماری مادر زادی بدون عارضه در نظر گرفته شود.

بیماری عروق کرونر در معافیت قلبی عروقی (قانون 3)

هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد، مشمول معاف دائم خواهد شد.

بیماری نارسائی مزمن قلب در معافیت قلبی عروقی (قانون 4)

الف) با EF کمتر از 50: معاف دائم

ب) با EF مساوي يا بيشتر از 50 و کمتر از 55: شش ماه معاف موقت

توضيحات بند (4): جهت اثبات مزمن بودن بیماری حداقل 6 ماه سابقه بیماری (از جمله در موارد 50%>EF>40%) ضروری است و در موارد که مدارک مستدل دال بر مزمن بودن بیماری وجود نداشته باشد، 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (ب) بند سایر بیماریها در نظر گرفته شود.

بیماری پریکارد، آندوکارد و میوکارد در معافیت قلبی عروقی (قانون 5)

هر نوع بيماري مزمن پريكارد آندوكارد، ميوكارد اعم از التهابی و  تومورال، مادرزادي و اكتسابی فرد را معاف دائم خواهد کرد.

توضيحات در خصوص بند (5): جهت اثبات مزمن بودن بیماری حداقل شش ماه سابقه بیماری ضروری است و در مواردی که مدارک مستدل دال بر مزمن بودن بیماری وجود نداشته باشد، 6 ماه معاف موقت به استناد قسمت (ب) بند سایر بیماریها در نظر گرفته شود.

بیماری آئورت، سرخرگ های بزرگ و کانال های شریانی در معافیت قلبی عروقی (قانون 6)

بيماری های مادرزادی و يا اكتسابی و  تومورال و التهابي آئورت و سرخرگ های بزرگ مانند كواركتاسيون، آنوريسم ها، آنژيوم ها و اتساع سرخرگ های ريوی، كانال شريانی باز، تنگي شريان ريوی اصلی و فيستول های شريانی وريدی در هر مورد عمل شده يا نشده برای فرد مشمول معافیت دائم از خدمت سربازی را به همراه دارد.

بیماری ازدیاد فشار خون شریانی در معافیت قلبی عروقی (قانون 7)

الف) در صورتی كه در بيش از 60% از اندازه گيري ها، فشار خون بازسيستوليک از 160 ميليمتر جيوه و يا دياستوليک از 100 ميليمتر جيوه بالاتر باشد، (مقصود از فشارخون باز آن است كه حداقل بيمار 72 ساعت در بيمارستان نظامی يا دانشگاهی بستری و توسط هولتر مانيتورينگ بررسي و اثبات شود)، معافیت دائم را به همراه دارد.

ب) در صورتي كه در بيش از 60% اندازه گيری ها، فشار خون بازسيستوليک بين 160 – 140 ميليمتر جيوه و يا دياستوليک بين 100 – 90 ميليمتر جيوه باشد، تنها معافیت از خدمات رزمی را برای مشمول به همراه دارد.

توضيحات بند (7): جهت برخورداری از معافیت دائم به دلیل فشار خون بالای اثبات شده با هولتر مانیتورینگ داشتن آسیب ارگانهای هدف (End organ damage) شامل آسیب کلیه و یا عروق نه چشم، نیز ضرورت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط یاد شده، 6 ماه معاف موقت به استناد بند (ب) سایر بیماری ها در نظر گرفته شود.

تبصره: در صورت عدم آسیب های ارگانهای هدف پس از 6 ماه معافیت موقت به استناد قسمت (الف) سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بیماری ترومبوفلبيت ها در معافیت قلبی عروقی (قانون 8)

الف) چنانچه عودكننده باشد (سه بار يا بيشتر) : معاف دائم

ب) در موارد درمان شده و غيرعود كننده : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (8) : DVT با شرایط ترومیوفلبیت مندرج در بند (8) به همچنین متوال قابل رسیدگی می باشد.

بیماری اكستراسيستول های فوق بطنی در معافیت قلبی عروقی (قانون 9)

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني به 2 دسته تقسیم می شوند:

الف) با تعداد بيش از 10 ضربان در دقيقه (در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي مسلّح يا دانشگاهي) : معاف دائم

ب) با تعداد بين 5 تا 10 ضربان در دقيقه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (9) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد.

بیماری اكستراسيستول های بطنی در معافیت قلبی عروقی (قانون 10)

اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستول های بطنی نیز به 2 دسته تقسیم می شوند:

الف) با تعداد بيش از پنج عدد در دقيقه يا چند كانونی يا چند شكلی، Multi form دو تا يا بيشتر پشت سرهم آمده باشد، (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) : معاف دائم

ب) با تعداد کمتر از پنج عدد در دقيقه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (10) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد.

بیماری تاكی آريتمی های فوق بطنی در معافیت قلبی عروقی (قانون 11)

بیماری های تاكی آريتمی فوق بطنی به 2 دسته تقسیم می شوند:

الف) تاكيكاردی دهليزی (بيش از 140 ضربان در دقيقه به شرطی كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نيابد و يا بيش از دو بار اتفاق بيافتد)، فيبريلاسيون دهليزی، تاكيكارديهای نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهای بطنی در هر مورد : معاف دائم

ب) تاکی آريتمی بين 140-110 : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (11) : جهت اثبات اختلال ریتم و تداوم آن انجام هولتر متنیتورینگ 72 ساعت الزامی می باشد.

نکته:

تاكيكاردی های بطنی در صورت اثبات با هولتر مانیتورینگ یا QT طولانی سندروم بروگادا به استناد قسمت (ج) بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

توضيحات بند (11) جزء الف : تاکیکاردی های دهلیزی و همچنین psvt- فلوتر دهلیزی  فیبریلاسیون دهلیزی، تاکیکاردیهای نودال و جانکشنال و غیره  با بیش از 140 ضربان در دقیقه که پس از سه ساعت استراحت بهبودی حاصل نشود در صورتی که دوبار یا بیشتر تکرار شده باشد و یا با اختلال همودینامیک همراه باشد، به استناد قسمت (الف) همین بند قابل رسیدگی بوده و در صورتی که شرایط فوق احراز نگردد به استناد قسمت (الف) بند سایر بیماریها معاف از رزم در نظر گرفته شود.

اختلالات بلوک سینوس دهلیزی در معافیت قلبی عروقی (قانون 12)

اختلال هدايت داخل دهليزی و بلوک سينوس دهليزی وقفه سينوس دهليزی و سندرم تاكيكاردی و براديكاردی، سندرم (اس.اس.اس) براديكاردي سينوزال كمتر از 50 ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد ضربان به حد لازم افزايش نيابد (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

توضيحات بند(12) : اثبات برادیکاردی سینوسی می بایست با تست ورزش و به روش بروس انجام پذیرد.

اختلالات هدايتی دهليزی بطنی در معافیت قلبی عروقی (قانون 13)

الف) در صورتی كه منجر به استفاده از پيس دائم يا موقّت شود: معاف دائم

ب) سندرم W.P.W و ساير اختلالات هدايتی: معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند (13) جزء (ب) : سندروم W.P.W در صورت عدم پاسخ به درمان (Ablation) به استناد قسمت (ج) بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بیماری تب روماتیسمی در معافیت قلبی عروقی (قانون 14)

وجود يا سابقه بيماری تب روماتيسمی حاد به شرط عوارض قلبی : معاف دائم

توضيحات بند(14) : منظور از عوارض در این بند، عوارض پایدار (دریچه ای، میوکارد، پریکارد) قلب می باشد و در صورت عدم وجود عوارض پایدار به استناد قسمت (الف) بند سایر بیماری ها قابل رسیدگی می باشد.

بیماری شوك وازوواگال در معافیت قلبی عروقی (قانون 15)

شوك وازوواگال با سابقه سنکوپ های مکرر و تأييد بررسی های پاراكلينيک (تست Tilt همراه با مستندات پزشکي تأييد کننده) : معاف دائم

توضيحات بند (15) : شوک وازوواگال در صورتی که با سابقه سنکوپ های مکرر (بیش از سه بار) و علایم بالینی مشهود و مستندات پزشکی با تست نیلت مثبت بدون اقدام تحریکی (TNG) همراه باشد، مشمول در شمول معافیت دایم قرار میگیرد. در غیر این صورت به استناد قسمت (الف) بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

پزشکان دارای هر نوع بیماری قلبی در معافیت قلبی عروقی (قانون 16)

مشمولين پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر يک از بيماری های فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند، معاف از خدمات سنگين می باشند.

مراحل اخذ معافیت پزشکی بیماری قلبی و عروقی

 • در مرحله اول متقاضی می بایست به دفاتر پلیس 10+  مراجعه و دفترچه راهنمای خدمت وظیفه را برای تکمیل و تنظیم مدارک دریافت کند.
 • سپس باید برگه ی خود اظهاری بیماری و سوابق بیماری که در پشت برگه معاینه قرار دارد توسط مشمول پر و تکمیل شود.
 • بعد از طی دو مرحله بالا متقاضی باید به پزشک معاینه اولیه مراجعه و برگه ی معاینه را به او در ادامه تکمیل برگه ی معاینه ی اولیه به دست پزشک ارائه دهد.
 • در مرحله چهارم فرد مشمول باید دوباره به پلیس 10+ مراجعه و مدارک این قسمت به متقاضی برای ارائه ی مدارک به شورای پزشکی تحویل داده می شود.
 • سپس برگه ی معرفی به بیمارستان به آدرس متقاضی ارسال می شود.
 • پس از ارسال برگه معرفی به بیمارستان، مشمول باید برای معاینات تخصصی به بیمارستان مراجعه نماید.
 • نظر تخصصی بیمارستان در رابطه با معاینات و عارضه قلب و عروق مشمول به سازمان نظام وظیفه ی عمومی در قالب جوابیه ارسال می شود.
 • آنگاه دعوتنامه ای برای حضور در شواری پزشکی به آدرس فرد متقاضی ارسال خواهد شد.
 • جلسه ی شورای پزشکی برای مشمول تشکیل می شود.
 • در مرحله آخر مشخص می شود که فرد از معافیت دائم برخوردار شده است یا خیر. در صورتی که فرد معاف از رزم و یا سرباز شناخته شود نیز برگه ی آماده به خدمت برای او صادر خواهد شد.

مدارک اخذ معافیت پزشکی بیماری های قلبی و عروقی

از جمله مدارک مورد نیاز برای اخذ معافیت پزشکی بیماری های قلبی و عروقی عبارتند از:

 • اصل و کپی شناسنامه ی عکس دار
 • اصل و کپی کارت ملی
 • یک قطعه عکس رنگي 4×3
 • برگه ی معاینه ی اولیه توسط پزشک معاین اولیه
 • اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل
 • برگه ی وضعیت مشمول
 • برگه ی واکسیناسیون
 • افتتاح حساب عابربانک سپه و نوشتن شماره حساب در برگه ی وضعیت مشمول
جهت دریافت مشاوره تخصصی و پاسخگویی به سوالات در مورد نحوه گرفتن معافیت پزشکی بیماری های قلب و عروق با شماره زیر تماس بگیرید:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

سوالات متداول

آیا امکان دریافت معافیت افتادگی دریچه میترال برای افراد وجود دارد؟ 

بله، افراد در صورتی که شورای پزشکی تایید کند، می توانند برای دریافت معافیت افتادگی دریچه میترال اقدام کنند.

آیا افزایش فشار خون باعث معافیت می شود؟

فشار خون یکی از مهم ترین بیماری های مرتبط با مشکلات قلبی و عروقی است. این بیماری باعث ایجاد فشار به قلب و دیواره ی آن می شود. به همین دلیل آن دسته از افرادی که از بیماری های فشار خون رنج می‌برند، می توانند از انواع معافیت های پزشکی بهره ببرند.

معافیت کفالت پدر بیمار قلبی به چه صورت است؟

مشمولین می توانند از معافیت کفالت پدر ناتوان و بیمار قلبی استفاده کنند. به این صورت که کفالت نوع بیماری پدر مشمول توسط کمیسیون پزشکی بررسی می شود.  اگر میزان مشکلات و بیماری پدر مشمول، مزمن و حاد توصیف شود، مشمول می تواند از این نوع معافیت کفالت استفاده کند و معافیت خود را دریافت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }