آیدی نوین - معافیت پزشکی بیماری های استخوان 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های استخوان 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های استخوان (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های استخوان 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز برای گرفتن معافیت سربازی بیماری های اسکلتی را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم.
با آیدی نوین همراه باشید.

برای اطلاع از لیست جدید بیماری های معافیت پزشکی می توانید به پست پایین سر بزنید.

جهت دریافت مشاوره تخصصی و پاسخگویی به سوالات در مورد نحوه گرفتن معافیت سربازی بیماری استخوان و اسکلتی 1400 با شماره زیر تماس بگیرید:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

معافیت پزشکی سربازی بیماری استخوان و اسکلتی 1400

در بین بیماری های مختلفی که سازمان نظام وظیفه برای معافیت های پزشکی در نظر گرفته است، بیماری های استخوان و اسکلتی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. از آنجایی که این قبیل از بیماری ها باعث اختلال در حرکت و فعالیت افراد می شود شرایط گاها سنگین خدمت سربازی باعث آسیب جسمانی بیشتر خواهد شد.

قوانینی در راستای معافیت دائم و معافیت از رزم توسط سازمان نظام وظیفه برای بیماری های استخوان و اسکلتی تهیه و تنظیم شده است که طبق آن مشمولینی که دچار نقص یا بیماری استخوان و اسکلتی هستند از معافیت برخوردار می شوند.

در ادامه این مقاله به شرایط و مراحل دریافت معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلتی می پردازیم.

میخواید از آخرین اخبار سربازی اطلاع پیدا کنید؟

شمارتون رو تو کادر زیر وارد کنید تا اخبار مهم خیلی سریع براتون ارسال بشه

شرایط معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلتی

بیماری های استخوان و اسکلتی بنا به درجه و شدت آن، می تواند منجر به معافیت دائم، موقت و یا معاف از رزم برای فرد مشمول شود.

در کل حدود 47 مورد بیماری اسکلتی داریم که در ادامه لیست آنها و شرایط دریافت معافیت از طریق هر کدام را بیان می کنیم.

1- انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي

الف) کيفوز توراسيک بالاي 70 درجه و کيفوز توراکو لومبار بالاي 30 درجه : معاف دائم

ب) کيفوز توراسيک بين 70-50 درجه : معاف از خدمات رزمي 

ج) کيفوز توراکو لومبار بين 30-10 درجه : معاف از خدمات رزمي 

د) اسکوليوز بيش از 30 درجه : معاف دائم 

هـ) اسکوليوز بين 30-20 درجه : معاف از خدمات رزمي 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر اسكوليوز بين 20 تا 45 درجه : معاف از خدمات رزمی

2- شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل

شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و با عارضه مفصلي همراه باشد: معاف دائم

3- نكروز آواسكولار

نكروز آواسكولار سراستخوان ران به هر علّت : معاف دائم

4- شكستگي هاي لگن

الف) نوع مالگين : معاف دائم 

ب) نوع Open Book : معاف از خدمات رزمي

5- شوئرمان

بيماري شوئرمان : معاف از خدمات رزمي

6- استئومیلیت

الف) نوع حاد : شش ماه معاف موقت 

ب) عفونت هایي كه عليرغم 6 ماه درمان بهبود نيافته يا منجر به تغيير شكل استخوان همراه با اختلال عملكرد شده

باشد : معاف دائم

7- تومورهای خوش خیم استخوانی

الف) همراه با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطي كه با عمل جراحي بهبودي حاصل نشود : معاف دائم 

ب) داخل استخواني در استخوانهاي فمور، تيبيا، كالكانئوس، تالوس، اسكافوئيد، هومروس، راديوس و اولنا با قطر بيشتر از 3/1 قطر استخوان : معاف دائم 

ج) داخل استخواني كمتر از 3/1 قطر استخوان: معاف از خدمات رزمي

8- کیست های استخوانی

الف) كيست های بزرگ با خطر شكستگي يا با اندازه بيش از 3/1 قطر استخوان يا کيست هاي کوچک متعدد (بيش از سه عدد) با عارضه (در استخوان های فمور، تيبيا، كالكانئوس، تالوس، اسكافوئيد، هومروس، راديوس و اولنا) : معاف دائم 

ب) كيست های كوچک و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

9- شکستگی های استخوان های بلند

الف) شكستگی هائی كه بعد از 9 ماه جوش‌ نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده‌ و اشكال عملی ايجاد نموده باشد : معاف دائم 

ب) شكستگي هاي جوش خورده استخوان های بلند و لگن با و يا بدون نصب پيچ يا پلاك و يا كونچر و بدون عارضه: معاف از خدمات رزمي 

ج) شكستگی های جوش نخورده بدون نصب پيچ و پلاك و كونچر كه كمتراز 6 ماه از تاريخ شكستگي گذشته باشد: معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ شكستگی)

10- شكستگی های استخوانی غیر از استخوان های بند 9

الف) بعداز 9 ماه جوش نخورده و با عمل جراحی نيز بهبود نيافته باشد همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم

ب) جوش نخورده باشد (كمتر از 9 ماه) : معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ شكستگي)

11- قطع و فقدان اندام

در صورت قطع يا فقدان يكي از اندامها، مشمول معاف دائم می شود.

12- کوتاهی پا

الف) كوتاهی بيش از 3 سانتی متر (به استناد اسكنوگرام) : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي كوتاهي بيش از 5 سانتي متر : معاف دائم

ب) كوتاهي از 1 تا مساوي 3 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي كوتاهي از 1 تا مساوي 5 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

13- سينوويال كندروماتوزيس

سينوويال كندروماتوزيس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملي : معاف دائم

14- آنكيلوز مفاصل بزرگ

آنكيلوز مفاصل بزرگ (هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست) : معاف دائم

15- محدوديت حركات مفاصل (غيرقابل درمان و پايدار)

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه (محدوديت بيش از 4/1 محدوده طبيعي حركت مفصل مربوطه): معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر محدوديت بين 4/1 تا 2/1 محدوده طبيعي حركت مفصل در اندام فوقاني : معاف از خدمات رزمي 

ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ (مچ دست، مچ پا، آرنج) در صورتي كه بيش از نيمي از حركات، محدود شده باشد: معاف دائم 

ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

16- در رفتگی مفاصل

در رفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ عمل كرده يا نكرده (بدون عارضه) : معاف از خدمات رزمي 

تبصره: در صورتيكه در حين خدمت بيش از دو نوبت دررفتگي به فاصله بيش ازدو ماه ايجاد شود : معاف دائم

17- شلی لیگامان

شلي ليگامان های زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد : معاف از خدمات رزمي

18- سندرم ايسكميک ولكمن

الف) در موارد شديد : معاف دائم 

ب) درموارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

19- فقدان انگشت شست

فقدان كامل شست (از مفصل M.C.P) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست : معاف دائم

تبصره : براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

20- فقدان انگشتان دست

الف) سه انگشت و يا بيشتردر يک دست : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر، بيش از سه انگشت و يا انگشت شست به همراه دو انگشت در يک دست : معاف دائم 

ب) قطع يک بند انگشت شست يا سبابه و يا بيش از دو بند در ساير انگشتان يک دست : معاف از خدمات رزمي

21- باز و یا تا نشدن انگشتان دست

عوارضی كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتيلي و … (غيرقابل درمان): 

الف) در بيش از دو انگشت (مركب) : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر 3 انگشت و بالاتر : معاف دائم 

ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمي

22- كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يکديگر

الف) در صورتي كه بيش از 5 سانتيمتر باشد : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر كوتاهي بيش از 7 سانتي متر : معاف دائم 

ب ) بين 5-2 سانتيمتر براي مشمولين تا فوق ديپلم و 7-2 سانتيمتر براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

23- سينوستوز استخوان هاي ساعد

الف) در دو دست : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 

ب) در يك دست : معاف از خدمات رزمي

24- كوبيتوس واروس ووالگوس

الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي يكطرفه يا دو طرفه : معاف دائم 

تبصره: اختلال عملكرد يك طرفه براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 

ب) بيش از 10 درجه انحراف : معاف از خدمات رزمي

25- کوكساپلانا، كوكساوارا، كوكسا ماگنا، كوكسا والگا

الف) با گرفتاري بيش از 30% از سر استخوان فمور و يا بيش از 30 درجه تغيير ازمحور طبيعي : معاف دائم 

ب) با گرفتاري بين 20 تا 30 درجه : معاف از خدمات رزمي

26- پارگی منیسک

الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 

ب) پارگي منيسک يك زانو و يا دو زانو بدون اختلال، عمل شده يا نشده : معاف از خدمات رزمي

27- پارگی رباط های جانبی

پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانوي يک پا كه باعث ناپايداري مفصل گردد:

الف) در مواردي كه چند رباط (بيش از دو رباط) پاره شده باشد : معاف دائم 

ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL : معاف دائم 

ج) در موارد پارگي رباط ACL يا PCL به همراه يكي از رباط هاي جانبي : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي 

د) پارگي ACL يا PCL دوطرفه : معاف دائم 

هـ) در افراد جراحي شده (دو رباط و بيشتر) همراه با اختلال عملي : معاف دائم 

و) در افراد جراحي شده بدون اختلال عملي: معاف از خدمات رزمي 

ز) پارگي منيسک و يک رباط: معاف از خدمات رزمي

28- ژنووالگوم و ژنوواروم

الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزک يا دو كونديل فمور بيش از 12 سانتي متر) : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر بيش از 14 سانتي متر : معاف دائم 

ب) در موارد خفيف (فاصله بين دو قوزک يا دو كونديل فمور بين 5-12 cm ) : معاف از خدمات رزمي 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر فاصله 5-12 cm : معاف از خدمات رزمي 

ج) همراه با چرخش تيبيا با فاصله مساوي و بيش از 10 سانتي متر : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر با فاصله بيش از 12 سانتي متر : معاف دائم

29- ژنوراكورواتوم

الف ) بيش از 15 درجه : معاف دائم 

ب) كمتر از 15 درجه : معاف از خدمات رزمي

30- صافي كامل كف يک پا هر دو پا

الف) در انواع سخت به همراه دفورميتي مچ پا مانند (Hill valgus) : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 

ب) صافي كامل كف يک يا هر دو پا در انواع (Rigid يا Flexible ) بدون عارضه و دفورميتي : معاف از خدمات رزمی

31- تاندون آشیل

پارگي بهبود نيافته تاندون آشيل : معاف دائم

32- کوتاهی تاندون آشیل

كوتاهی تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا : معاف دائم 
تبصره: كوتاهي تاندون آشيل توأم با اختلال در نشستن و محدوديت حركتي مچ پا براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف ازخدمات رزمي

33- استخوان های تارس و متاتارس

تغيير شكل اكتسابي يا مادر زادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس و الگوس) : معاف از خدمات رزمي

34- قطع انگشتان پا

الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم 

تبصره: در صورتيكه قطع سه انگشت بغير از انگشت شست باشد براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 

ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدرك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي 

ج) قطع شست در يك پا : معاف از خدمات رزمي

35- اكي نيسم

Foot drop: معاف دائم

36- دفورميتي هاي مفصل مچ پا

الف) در مواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد كرده باشد: معاف دائم 

ب) درمواردي كه اختلال در راه رفتن ايجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمي

37- بیماری های اسکلتی استخوانی

بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا، آرتروگريپوزيس، سكلهاي شديد ناشي از CP و پوليو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس) : معاف دائم

38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا

الف) درجه 3 و بيشتر : معاف دائم

ب ) کمتر از درجه 3 : معاف از خدمات رزمي

39- جوش نخوردگي اسكافوئيدو

 بيماري هاي جوش نخوردگي اسكافوئيدو كن باخ پس از 9 ماه از زمان تشخيص و درمان همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

40- تمام فلاپ هاي پديكوله عضلاني، آزاد

الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد : معاف دائم 

ب) سايرموارد بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

41- پا چنبری (Club Foot)

الف) در صورتيكه ايجاد عارضه دفورميتي نموده باشد كه مانع انجام تمرينات يا پوشيدن پوتين باشد : معاف دائم 

ب) در غير از موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

42- وجود جسم خارجي در مفاصل بزرگ

الف) در صورتيكه با اختلال عملي واضح همراه باشد : معاف دائم 

ب) بدون ايجاد اختلال عملي : معاف از خدمات رزمي

43- خارج كردن پاتلا (پاتلكتومي)

الف) توتال يک طرفه يا دو طرفه : معاف دائم 

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر يک طرفه : معاف از خدمات رزمي 

ب) پارسيل همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم 

ج) پارسيل بدون اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمي

44- كندرومالاسي پاتلا واسكوداشلاتر

در صورت داشتن این عارضه، مشمول معاف از رزم می شود.

45- آسیب های عروق اندام ها

الف) در صورتيكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم 

ب) در صورتيكه اختلال ايجاد شده جزئي باشد معاف از خدمات رزمي

46- مشمولین پزشک دارای بیماری های اسکلتی و استخوان

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

47- سایر بیماری های استخوان و اسکلتی

الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي 
ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت 
ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم

مراحل اخذ معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلتی 1400

 • ابتدا با مراجعه به دفاتر پلیس الکترونیک (پلیس +10 ) فرم مربوط به معافیت پزشکی را دریافت و تکمیل کنید
 • بعد از بررسی درخواست معافیت پزشکی جهت آزمایشات از شما دعوت به عمل می آید
 • معایه اولیه توسط پزشک انجام شده و برگه معاینه تکمیل می گردد.
 • بعد از احضار به جلسه کمیسیون پزشکی باید در جلسه حاضر شوید
 • در نهایت بعد تایید نهایی تصمیم گرفته می شود که چه نوع معافیتی به شما تعلق می گیرد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلتی

 • اصل و کپی شناسنامه عکس دار و کارت ملی
 • تهیه مدارک پزشکی لازم
 • عکس 3*4 رنگی با پس زمینه سفید از مشمول
 • در اختیار داشتن فرم اولیه پزشکی
 • تکمیل فرم واکسیناسیون
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • باز کردن حساب بانکی سپه
جهت مشاوره تخصصی و پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با معافیت پزشکی بیماری های استخوان و اسکلتی می توانید با مشاوران و کارشناسان موسسه آیدی نوین تماس حاصل کنید:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

سوالات متداول

انواع معافیت های پزشکی چند نوع می باشد؟

معافیت ها شامل نوع موقت، دائم و معاف از خدمات رزمی است که بر اساس شرایط مشمول به آن تعلق خواهد گرفت. 

آیا داشتن غیبت مانع دریافت معافیت پزشکی است؟

افرادی که غیبت دارند نیز می توانند معافیت پزشکی دریافت کنند اما اگر درخواست معافیت آن ها رد شود و یا معاف از خدمات رزمی شوند می بایست خدمت خود را انجام دهند.

چگونه می توان معافیت پزشکی را لغو کرد؟

لغو این معافیت تنها از طریق کسب بهبودی کامل و خدمت کردن مشمول امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }