آیدی نوین - لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 22000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 22000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 22000 و 23000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 22000 تا 24000 به تفکیک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی و تفکیک منطقه ای 2،1 و 3 را در این مقاله برای شما آماده کرده ایم. با آیدی نوین همراه باشید.

برای این که بدونین رشته ی دلخواه تون رو دقیقا با چه رتبه ای و تو چه شهری قبول میشین، می تونین با شماره زیر تماس بگیرید:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

در این مقاله، یکی از معضلات بزرگ داوطلبان کنکور سراسری 1400، یعنی شرایط و رتبه لازم برای قبولی رشته های دانشگاه ها با رتبه ی 22000 تا 24000 را با هم بررسی می کنیم.

برای بررسی دقیق تر با توجه به رتبه بدست آورده به مقاله زیر مراجعه و با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی آیدی نوین شانس قبولی خود را در رشته های مختلف مشاهده کنید.

بلد نیستی انتخاب رشته کنی؟

ما تو پیج اینستاگرام با لایو و پست های آموزشی و جدیدترین اخبار، بطور کاملا رایگان انتخاب رشته رو بهت آموزش می دیم و بهت کمک میکنیم که خودت لیست 150 تایی انتخاب رشتت رو بچینی. کافیه پیج مارو فالو کنی:

برای آشنایی بیشتر با مراحل انتخاب رشته ی اصولی به همراه ویدیوهای مربوطه، می تونین به این پست مراجعه کنین.

با رتبه 22000-24000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 22000 تا 24000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

شيمي محض|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

1

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1

روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نور

1

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور

1

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1

کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1

گياه پزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

1

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

1

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور

2

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه پيام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پيام نور

2

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

2

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

2

کارداني دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

3

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور

3

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

3

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

3

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي سيستان وبلوچستان

3

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

3

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

3

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

3

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

با رتبه 22000-24000 ریاضی 1400 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 22000 تا 24000 کنکور ریاضی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا | نوبت دوم

1

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1

مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم

1

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

1

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه | روزانه

1

روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور

1

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

1

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1

علوم کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | روزانه

1

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه | روزانه

1

فيزيک|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1

مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه

1

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2

فيزيک|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

2

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم

2

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

2

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

2

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2

علوم کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2

مهندسي بهره برداري راه اهن|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | روزانه

2

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | نوبت دوم

2

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

2

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3

امار|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

3

امار|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

3

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

3

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

3

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

3

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه | روزانه

3

مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه

3

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

3

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

3

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

3

مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

3

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

3

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه

3

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

3

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

3

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

3

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زابل | نوبت دوم

3

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | نوبت دوم

با رتبه 22000-24000 انسانی 1400 کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 22000 تا 24000 کنکور انسانی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می تونین شانس قبولی بیشتری داشته باشین.

در جداول زیر می تونین به تفکیک منطقه ی 1 و 2 و 3، رشته های قبولی تون رو ببینین.

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 1:

منطقه

رشته قبولی

1

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

1

مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور

1

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 2:

منطقه

رشته قبولی

2

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

2

مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پيام نور

2

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2

باستان شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

2

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2

مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب | پيام نور

2

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

2

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور

2

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

2

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2

حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مرکزرشت | پيام نور

2

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 3:

منطقه

رشته قبولی

3

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

3

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3

جغرافيا|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

3

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

3

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | روزانه

3

حقوق|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

3

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3

علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

3

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3

تاريخ|دانشگاه بيرجند | روزانه

3

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

3

مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور

اگه توی انتخاب رشته تون با رتبه ی 22000 تا 24000 مرددین، می تونین با مشاورای آیدی نوین از طریق شماره زیر در ارتباط باشین:
شماره تلفن مشاور تلفنی آنلاین آیدی نوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }