آیدی نوین - قبولی با رتبه 22000 – با رتبه ۲۲۰۰۰ تجربی چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 22000 – با رتبه ۲۲۰۰۰ تجربی چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 22000 - با رتبه ۲۲۰۰۰ تجربی چی قبول میشم؟

اولین سوالی که برای داوطلبان قبولی با رتبه 22000 در هنگام انتخاب رشته پیش می آید این که است که با رتبه 22000 چی قبول میشم؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که فصل انتخاب رشته رسیده و شما تصمیم به انتخاب رشته دارید. در این مورد شما باید سعی کنید کمترین آزمون و خطا را داشته باشید تا فرصت قبولی در رشته های مورد  نظر خود را از دست ندهید. 

یکی از راه های آگاهی از مراحل انتخاب رشته اطلاع از رشته ها و محل های قبولی احتمالی با رتبه فعلی خود است. به همین دلیل در این مطلب لیست رشته ها و محل های قبولی با رتبه 22000 تا 24000 تجربی، انسانی و ریاضی را به تفکیک منطقه 1 تا 3 قراردادیم.

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

با رتبه ۲۲۰۰۰ تجربی چی قبول میشم؟ بازه 22 تا 24 هزار

در ادامه جدول قبولی داوطلبان تجربی با رتبه 22000 تا 24000 را به تفکیک مناطق 1 تا 3 قراردادیم:

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته تجربی در منطقه 1:

رشته قبولی
شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-محل خدمت اورژانس تهران
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه
بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غيرانتفاعي
ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 4
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج | روزانه-نيمسال دوم
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته تجربی در منطقه 2:

رشته قبولی
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه
مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول
روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل دانشکده دامپزشکي پرديس اصلي دانشگاه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته تجربی در منطقه 3:

رشته قبولی
اموزش کاروفناوري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت بزينه رود
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان-محل خدمت ارزوييه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي بوشهر - محل خدمت مناطق عشايري
شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه
زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

با رتبه 22000-24000 ریاضی کجا قبول میشم؟

اگر جزو داوطلبان رشته ریاضی هستید و رتبه کنکور شما بین 22 تا 24 هزار شده می‌توانید از لیست های ادامه استفاده کنید تا لیست رشته های احتمالی قبولی خود را مشاهده کندی.

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته ریاضی در منطقه 1:

رشته قبولی
مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | نوبت دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم
فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي دختران تبريز-الزهرا/س / | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي شهرسازي|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
علوم مهندسي|دانشگاه اردکان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته ریاضی در منطقه 2:

رشته قبولی
مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
کارداني نقشه برداري ژئودزي|اموزشکده فني نقشه برداري -سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح | نوبت دوم
علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيدصدوقي | روزانه-نيمسال اول
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران يزد | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي معماري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه
امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم
مهندسي انرژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته ریاضی در منطقه 3:

رشته قبولی
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران رامسر | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بيرجند-ابن حسام | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه-نيمسال اول
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | محروم-بومي لرستان
مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بجنورد-دارالفنون | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران رشت | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک ساري -امام محمدباقر/ع / | نوبت دوم-نيمسال اول

با رتبه 22000-24000 انسانی 1400 کجا قبول میشم؟

شاید برای شما هم سوال باشد که با رتبه 22000 انسانی کجا قبول میشم؟ یا اینکه با رتبه بین 22 تا 24 هزار انسانی چه رشته ای و در کدام یکی از مناطق 1، 2 و 3 شانس قبولی دارید؟

در ادامه لیست رشته ها و دانشگاه های قبولی با رتبه 22000 تا 24000 انسانی را برای شما قراردادیم.

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته انسانی در منطقه 1:

رشته قبولی
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته انسانی در منطقه 2:

رشته قبولی
فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم
تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پيام نور
علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار | پيام نور
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي صومعه سرا | نوبت دوم
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه
تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع /-مشهد | غيرانتفاعي
علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي
مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غيرانتفاعي
علوم سياسي|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | نوبت دوم
جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور
تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 22000 تا 24000 رشته انسانی در منطقه 3:

رشته قبولی
جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي
زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پيام نور
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | روزانه
تاريخ|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه
تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه
اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
تاريخ|دانشگاه يزد | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه
اقتصاد|دانشگاه ايلام | روزانه
تاريخ|دانشگاه تبريز | روزانه
حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه
جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

سخن پایانی

در بالا سعی کردیم تعدادی از رشته ها و دانشگاه های احتمالی قبولی با رتبه 22 تا 24 هزار هر رشته را به تفکیک مناطق 1 تا 3 برای شما قرار دهیم. برای مشاهده لیست کامل با توجه به رتبه دقیق قبولی خود میتوانید از نرم افزار رایگان تخمین رشته با رتبه قبولی آیدی نوین استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }