آیدی نوین - با رتبه 12000 چی قبول میشم؟ لیست رشته و محل قبولی داوطلبان

با رتبه 12000 چی قبول میشم؟ لیست رشته و محل قبولی داوطلبان

با رتبه 12000 چی قبول میشم؟

داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه خود رتبه 12000 بدست آورند، مجاز به انتخاب رشته می‌شوند. ممکن است در هنگام انتخاب رشته سوالاتی مثل با رتبه 12000 کنکور چی قبول میشم؟ شانس پذیرش و قبولی با رتبه 12000 کنکور در چه رشته و دانشگاه هایی وجود دارد؟ پیش آید.

ما در این مقاله به تمام سوالات شما پاسخ می‌دهیم و یکی از معضلات بزرگ داوطلبان کنکور سراسری 1402، یعنی شرایط و رتبه لازم برای قبولی با رتبه 12000 تا 14000 را با هم بررسی می‌کنیم. در ادامه لیست تعدادی از رشته ها و دانشگاه های قبولی در سال گذشته با رتبه 12000 تا 14000 کنکور را به تفکیک رشته ها و سهمیه مناطق 1 تا 3  آماده کردیم که با استفاده از آنها می‌توانید برای آینده تحصیلی و شغلی خود تصمیم‌گیری کنید و با انتخاب رشته صحیح و اصولی بهترین نتیجه را بگیرید.

مطلب پیشنهادی: تخمین رشته آنلاین (رایگان با وارد کردن رتبه لیست رشته ها و دانشگاه های قبولی خود را تخمین بزنید)

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

فهرست مطالب

با رتبه 12000 تجربی چی قبول میشم؟

اولین سوالی که ذهن داوطلبان کنکور تجربی با این رتبه را درگیر خود می‌کند، با “رتبه 12000 تجربی چی قبول میشم؟” است. طبق آمار سال گذشته داوطلبان تجربی با رتبه 12000، شانس قبولی در رشته‌های پزشکی را ندارشتند و بیشتر توانستند در رشته‌های زیست شناسی، هوشبری، پرستاری، شیمی، تکنولوژی اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و … قبول شوند. در ادامه لیست رشته و دانشگاه های قبولی با رتبه 12000 کنکور تجربی را برای هر منطقه به صورت جداگانه قراردادیم:

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته تجربی در منطقه 1:

 رشته قبولی
هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص/ -تبريز | غيرانتفاعي
شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البر ز-کرج | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | نوبت دوم
تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناورهاي نوين امل | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البر ز-کرج | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | نوبت دوم
تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
کارداني دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه مراغه | نوبت دوم
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دو م
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته تجربی در منطقه 2:

رشته قبولی
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت گلپايگان
علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپو ر-اهواز | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه
تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | نوبت دو م
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپو ر-اهواز | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي اردبيل - محل خدمت استاني

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته تجربی در منطقه 3:

 رشته قبولی
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال او ل
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز |فرهنگيان - آزاد-بومي بوشهر- محل خدمت دشتستان
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال دو م
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت قشم
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اروميه| روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه | شهريه پرداز

با رتبه 12000 ریاضی چی قبول میشم؟

با رتبه 12000 ریاضی کجا قبول میشم؟ این یکی از سوالاتی هست که معمولا ذهن داوطلبان رتبه 12000 ریاضی را در هنگام انتخاب رشته مشغول می‌کند.

برای پاسخ به این سوال کافیست در ادامه لیست رشته ها و دانشگاه های زیر را که به تفکیک سهمیه مناطق 1 تا 3 را قراردادیم را بررسی کنید:

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته ریاضی در منطقه 1:

 رشته قبولی
فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دو م
مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | نوبت دو م
مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | نوبت دو م
مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان
مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | نوبت دو م
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
امار|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دو م
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
امار|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دو م
مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | روزانه

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته ریاضی در منطقه 2:

 رشته قبولی
مهندسي شهرسازي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران| / غيرانتفاعي
امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص/ -بهبهان | روزانه
فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
امار|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مهندسي عمران|دانشگاه اردکان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران| / غيرانتفاعي
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | نوبت دو م
رياضيات وکاربردها|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته ریاضی در منطقه 3:

 رشته قبولی
مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه فسا | روزانه
مهندسي ماشي نهاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه کاشان | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|دانشکده فني وحرفه اي پسرانه شماره يک تبريز | نوبت دوم-نيمسال اول
کارداني نقشه برداري ژئودزي|اموزشکده فني نقشه برداري - سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح | نوبت دو م
مهندسي انرژي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس| نوبت دو م
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه
مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان | روزانه
فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي ماشي نهاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص/ -بهبهان| روزانه
علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه

با رتبه 12000 انسانی چی قبول میشم؟

شاید برای شما داوطلبان با رتبه 12000 تا 14000 کنکور انسانی سوال باشد که در چه رشته ای و کدام یکی از سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 می توانید شانس قبولی بیشتری داشته باشید. می‌توانید در لیست زیر رشته های قبولی با رتبه 12000 کنکور را به تفکیک سهمیه مناطق 1 تا 3 مشاهده کنید:

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته انسانی در منطقه 1:

 رشته قبولی
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نور
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پيام نور
مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران | / -غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پيام نور
کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق
اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع/ -مشهد | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکريم | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پيام نو ر
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نو ر
گردشگري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور
مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران | /
-غيرانتفاعي
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس| پيام نو ر
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نو ر
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکريم | پيام نو ر

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته انسانی در منطقه 2:

 رشته قبولی
جغرافيا|دانشگاه کاشان | روزانه
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه
تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه|زبان وادبيات عربي
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پيام نور
زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه
تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نو ر
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پيام نو ر
مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

قبولی با رتبه 12000 تا 14000 رشته انسانی در منطقه 3:

 رشته قبولی
علوم قران وحديث|دانشگاه حضرت معصومه /ص/ -ويژه خواهران
-قم | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
گردشگري|دانشگاه تهران | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز | روزانه
حقوق|دانشگاه يزد | نوبت دوم
باستان شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه
اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دو م
زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه زابل | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قزوين | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه اروميه | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه
حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ - قزوين | روزانه
حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم
علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | نوبت دوم
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دو م
زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه بيرجند | روزانه
اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

سخن پایانی

در این مقاله لیست داوطلبان قبولی با رتبه 12000 کنکور در رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی که براساس رتبه در رشته‌های مختلف پذیرفته شدند را دراختیار شما قرار دادیم. شما می‌توانید با بررسی این لیست‌ها و آشنایی با رشته و دانشگاه‌های مورد نظر خود با کمک مشاور، انتخاب رشته موفقی داشته باشید. همچنین میتوانید انتخاب رشته خود را به مشاوران انتخاب رشته آیدی نوین بسپارید و با خیال راحت بهترین قبولی را با رتبه فعلی خود بدست آورید.

درضمن استفاده از انتخاب رشته 6 مرحله ای آیدی نوین یکی از روش‌های طلایی برای انتخاب رشته کنکور می‌باشد که برای آشنایی با این روش می‌توانید مطلب ثبت نام طرح انتخاب رشته آیدی نوین را مطالعه کنید و همچنین با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی آیدی نوین میتوانید شانس قبولی خود را در رشته‌های مختلف مشاهده کنید.

سوالات متداول

  1. با رتبه 12000 کنکور تجربی شانس قبولی در رشته‌های پزشکی وجود دارد؟
    طبق قبولی‌های کنکور سال 1402 قبولی کنکور با رتبه 12000 در رشته‌های پزشکی وجود ندارد و داوطلبان می‌توانند در رشته‌های پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، زیست شناسی و … قبول شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }