آیدی نوین - قبولی با رتبه 9000 – با رتبه 9000 تجربی چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 9000 – با رتبه 9000 تجربی چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 9000 - با رتبه 9000 تجربی چی قبول میشم؟

شما با رتبه ۹۰۰۰ هم می‌توانید در رشته خوبی قبول شوید! یکی از مهم‌ترین کارهایی که هر داوطلب کنکور بعد از اعلام نتایج باید انجام دهد، مبحث انتخاب رشته است.

داوطلب یا به تنهایی یا با کمک مشاور می‌تواند پس از اعلام نتایج، رشته و دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کند. فرقی ندارد که چه رتبه‌ای آورده باشید! روند انتخاب ‌رشته برای تمامی افراد یکسان است؛ فقط باید مواردی را بررسی کنید تا با اطمینان انتخاب کنید.

پس حتی اگر رتبه معمولی یا متوسطی مثل رتبه ۹۰۰۰ آورده‌اید هم می‌توانید بر اساس محیط زندگی، هزینه، رشته و دانشگاه مورد علاقه‌ خود انتخاب رشته کنید. اگر خودتان به تنهایی از پس این کار بر نمی‌آیید حتما در این باره از یک فرد یا مجموعه معتبر کمک بگیرید. در ادامه رتبه شما را در سه منطقه مورد بررسی قرار داده ایم تا بتوانید بهتر ارزیابی کنید که قبولی با رتبه 9000 در کدام رشته ها و دانشگاه ها شانس بیشتری دارد.

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

با رتبه 9000 تجربی چی قبول میشم؟

در ادامه جدول قبولی با رتبه 9000 تجربی را در سه منطقه جداگانه قراردادیم.

قبولی با رتبه 9000 رشته تجربی در منطقه 1:

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه
علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه
هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت سپيدان
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | شهريه پرداز
روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز
هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | شهريه پرداز
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت خرامه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 5
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته تجربی در منطقه 2:

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه
اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | محروم-بومي استان کرمان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان-نيمسال اول
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه-نيمسال اول
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سبزوار
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه-نيمسال اول
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت آمل
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سبزوار
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت اراک ناحيه 1
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز
روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد
مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | محروم-بومي استان سمنان-نيمسال اول
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نجف اباد
روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه
حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | مشترک باخارج-مشترک

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته تجربی در منطقه 3:

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 1
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پيرانشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت جام
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم
کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت نورآباد
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت زابل مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز-نيمسال اول
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت سيب و سوران
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت استاني
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شهر
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي زنجان- محل خدمت انگوران
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت زيويه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت مرودشت
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز-نيمسال اول
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت رامسر
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت مياندرود
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت استاني
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ملکشاهي
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام
مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت مناطق عشايري
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت کاکاوند
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان

با رتبه 9000 ریاضی کجا قبول میشم؟

برای اینکه بدانید با رتبه 9000 کنکور ریاضی در چه رشته ها و در کدام مناطق قبول میشوید می‌توانید لیست زیر را بررسی کنید: 

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته ریاضی در منطقه 1:

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه فسا | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه
مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي
مهندسي شهرسازي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه
فيزيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت تبريزناحيه2
علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت تبريزناحيه5
مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
فيزيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم
امار|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت تبريز ناحيه3
مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته ریاضی در منطقه 2:

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد | روزانه
چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت سرچهان
مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت خميني شهر
مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه
مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت ميبد
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت اردکان
مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري-محل خدمت بلداجي
مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه
فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران-محل خدمت جوادآباد
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت چهاردانگه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم آبادناحيه2
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته ریاضی در منطقه 3:

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي
مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي
مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي لار | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه
علوم مهندسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
امار|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي دختران تبريز-الزهرا/س / | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران کرج -شهيدبهشتي | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان
مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم
فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

با رتبه 9000 انسانی کجا قبول میشم؟

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته انسانی در منطقه 1:

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه
علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه زابل | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه1
علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
زبان وزبان شناسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اصفهان -شهيدمحسن مهاجر | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 14
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پيام نور
حقوق|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
علوم تربيتي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه1
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 4
حقوق|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحدخوراسگان | پيام نور
جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4
علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پيام نور
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پيام نور
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر
علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 14
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
فلسفه|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
اقتصاد|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي-
علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه9
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نور

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته انسانی در منطقه 2:

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت سامان
حسابداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت درميان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت همدان ناحيه 2
مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت جوکار
اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1
اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت قائم شهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت بسطام
زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد | روزانه
حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم
مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 1
مديريت کسب وکار|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت چترود
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت ارادان
زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
تاريخ|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شهرضا
جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت جواد آباد
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت ملاير
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه
حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت جعفرآباد
جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | محروم-بومي خوزستان
گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 1
اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت سيرجان
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پيام نور
جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

قبولی با رتبه 9000 تا 10000 رشته انسانی در منطقه 3:

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
تاريخ|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت تنکابن
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت
مشاوره|دانشگاه بيرجند | روزانه
حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه
روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم
علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت افشار
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان
علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زبرخان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گاليکش
روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بندرريگ
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ششتمد
حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه
اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه2
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت بزينه رود
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فيروزکوه
مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت فارو ج
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل تسوج
مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه
مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت قائم شهر
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد
مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت فارسان
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت ززوماهرو
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فولادشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت افشار
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت عشايري فارس
علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت شهربابک
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گاليکش
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت رودخانه
علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بجستان
جامعه شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
هتلداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ساوجبلاغ
علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه
اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت حويق
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت جغتاي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ملکشاهي
حقوق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کلات

سخن پایانی

افرادی که در زیرگروه علوم مختلف رتبه ۹۰۰۰ آورده‌اند، باید با دقت تمام و بر اساس اولویت و شرایط شان درباره انتخاب رشته و دانشگاه درست تصمیم بگیرند.

به دلیل اهمیت بالای این موضوع آن را سر سری انجام ندهید؛ چرا که بعدا و پس از اتمام دوران تحصیل‌تان ممکن است متوجه شوید که مسیر غلطی را انتخاب کرده‌اید.

آیدی نوین با داشتن بهترین مشاوران کنکور که جز رتبه‌های برتر سال‌های قبل هستند آماده است تا به شما مسیر درست و انتخاب بهترین گزینه‌ها را معرفی کند. برای کسب اطلاعات بیش‌تر و شرکت در طرح تضمینی انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین میتوانید فرم زیر را پر کنید.

 

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }