آیدی نوین - با رتبه 5000 چی قبول میشم؟ لیست رشته ها و محل قبولی

با رتبه 5000 چی قبول میشم؟ لیست رشته ها و محل قبولی

با رتبه 5000 چی قبول میشم؟

پس از برگزاری کنکورسراسری، داوطلبانی که با رتبه 5000 در کنکور مجاز به انتخاب رشته شدند، باید نسبت به رتبه و وضعیت مجاز شدنشان در دانشگاه‌های مختلف اقدام به انتخاب رشته کنند. معمولا دغدغه ذهنی که برای داوطلبان در این زمان پیش می‌آید این است که “با رتبه 5000 چی قبول میشم؟

مطالعه مقاله انتخاب رشته کنکور و بررسی لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 5000 تا 6000 که در ادامه مطلب برای شما قرار دادیم، به  شما کمک می‌کند که لیست 150 عددی انتخاب های خودتان را به بهترین نحو ممکن بچینید.

 

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

فهرست مطالب

با رتبه 5000 تجربی چی قبول میشم؟

احتمال پذیرش داوطلبان قبولی با رتبه 5000 کنکور تجربی در رشته‌های پزشکی کم است و طبق آمار قبولی ها، امکان قبولی این دسته از داوطلبان بیشتر در رشته‌های پرستاری، علوم تغذیه، گفتاردرمانی، هوشبری، تکنسین اتاق عمل و … وجود دارد. در ادامه لیست کامل را بررسی کنید:

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته تجربی در منطقه 1:

رشته قبولی
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد- بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 15
شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | شهريه پرداز
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته تجربی در منطقه 2:

رشته قبولی
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت استانی
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البرز-نيمسال اول
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز
شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج/ -تهران | روزانه-استخدام نيروانتظامي
بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور -اهواز | شهريه پرداز
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز
ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت استاني
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | محروم-بومي البر ز-نيمسال اول
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز
شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه
بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته تجربی در منطقه 3:

رشته قبولی
بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت سربيشه
گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران| فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان – محل خدمت سقز
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج/ -تهران | روزانه-استخدام سپاه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج/ تهران | روزانه- جذب به صورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران
پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم -بومي خوزستا ن - محل خدمت شادگان
کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشت ههاي پزشکي / | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه -نيمسال اول
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول
اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد -بومي يزد – محل خدمت زارچ
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه| فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پيرانشهر
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه -نيمسال اول
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت نظرکهريزک
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فسا
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | فرهنگيان - آزاد- بومي کردستان - محل خدمت استاني
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان
شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز|روزانه
کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز|فرهنگيان - آزاد-بومي خوزشتان - محل خدمت اهواز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي-محل خدمت مرکز خدمات جامع سلامت زاویه شهرساوه

با رتبه 5000 ریاضی چی قبول میشم؟

رتبه 5000 در رشته ریاضی بعنوان یکی از رتبه‌های نسبتا خوب به شمار می‌آید و شانس پذیرش داوطلبان قبولی با رتبه 5000 کنکور در دانشگاه تهران یا صنعتی شریف خیلی کم است. در ادامه می‌توانید لیست تعدادی از رشته‌ها و محل های قبولی را مشاهده کنید:

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته ریاضی در منطقه 1:

رشته قبولی
علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | نوبت دو م
مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد|روزانه
کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاع ي
مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران - دکترشريعتي | روزانه نيمسال دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دو م
مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
آمار |دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد| روزانه
کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم
رياضيات وکاربردها|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي
معماري داخلي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعی

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته ریاضی در منطقه 2:

 رشته قبولی
مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قم | روزانه
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم آبادناحيه یک
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دو م
مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته ریاضی در منطقه 3:

رشته قبولی
علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزان ه
مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل| روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه
فيزيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول
علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار| روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند -تبريز | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | محروم-بومي استان کرمان
مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه
مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

با رتبه 5000 انسانی چی قبول میشم؟

داوطلبان قبولی با رتبه 5000 کنکور انسانی شانس قبولی در اکثر رشته‌های دانشگاهی مانند رشته‌های مدیریت، حقوق، اقتصاد، حسابداری و مطالعات خانواده، علوم تربیتی و… را در دانشگاه‌های مختلف دارند که در ادامه تعدادی از رشته‌های دانشگاهی را به تفکیک سهمیه مناطق 1 تا 3 برای شما می‌آوریم:

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته انسانی در منطقه 1:

رشته قبولی
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران/ويژه خواهران |/غيرانتفاعي
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب | پيام نو ر
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نو ر
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزان ه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم
زبان وزبان شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران |فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 7
مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دو م
علوم سياسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه
اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان
- آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 17
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران | / غيرانتفاعي
تاريخ|دانشگاه اصفهان | نوبت دو م
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
تاريخ|دانشگاه اصفهان | نوبت دو م
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته انسانی در منطقه 2:

رتبه 5000 انسانی – سهمیه منطقه دو
رشته قبولی
آموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي -محل خدمت مراغه
مشاوره|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه
روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه
فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان | روزانه
حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه
مشاوره|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
حقوق|دانشگاه بيرجند | نوبت دو م
روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم
علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دو م
روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دو م
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حضرت معصومه /ص/ -ويژه خواهران -قم | روزانه
آموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت بيرجند
روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه
مشاوره|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | روزانه
مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم
مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

قبولی با رتبه 5000 تا 6000 رشته انسانی در منطقه 3:

رشته قبولی
علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
روانشناسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دو م
مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت علامرودشت
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت عشاي ري سيستان و بلوچستان
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام|فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي
روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزان ه
آموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت سجاسرود
زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ -قزوين | روزانه
روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | روزانه
روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس
شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت دارا ب
مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد
| فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کلات
علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
گردشگري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت علامرودشت
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت عشاي ري سيستان و بلوچستان
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالی
روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س/ -تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

سخن پایانی

رتبه 5000 کنکورسراسری، یکی از رتبه های خوب  می‌باشد ولی میزان شانس قبولی این رتبه در هرکدام از رشته‌های تجربی،ریاضی و انسانی متفاوت است. داوطلبان با بررسی لیست رشته‌های داوطلبان قبولی سال گذشته با رتبه 5000 کنکور می‌توانند با دید بازتری اقدام به انتخاب رشته کنند.

برای اینکه انتخاب رشته خود را به مشاوران انتخاب رشته آیدی نوین بسپارید می‌توانید از لینک ثبت نام انتخاب رشته آیدی نوین اطلاعات کامل را در مورد طرح ویژه آیدی نوین دریافت و ثبت نام را انجام دهید.


سوالات متداول

  1. با رتبه 5000 کنکور رشته تجربی چه میزان شانس قبولی داریم؟
    احتمال پذیرش داوطلبان قبولی با رتبه 5000 کنکور تجربی در رشته‌های پزشکی کم است و امکان قبولی آنها بیشتر در رشته‌های پرستاری، علوم تغذیه، گفتاردرمانی، هوشبری، تکنسین اتاق عمل و… وجود دارد.
  2. با رتبه 5000 کنکور رشته ریاضی چه میزان شانس قبولی داریم؟
    شانس پذیرش داوطلبان قبولی با رتبه 5000 کنکور ریاضی در دانشگاه تهران یا صنعتی شریف خیلی کم است.
  3. با رتبه 5000 کنکور رشته انسانی چه میزان شانس قبولی داریم؟
    داوطلبان قبولی با رتبه 5000 کنکور انسانی شانس قبولی در اکثر رشته‌های دانشگاهی مانند رشته‌های حقوق، اقتصاد، حسابداری و… را در دانشگاه‌های مختلف دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }