آیدی نوین - قبولی با رتبه 34000 کنکور – لیست قبولی تجربی، ریاضی و انسانی

قبولی با رتبه 34000 کنکور – لیست قبولی تجربی، ریاضی و انسانی

قبولی با رتبه 34000 - با رتبه 34000 ریاضی کجا قبول میشم؟

اگرچه قبولی با رتبه ۳۴۰۰۰ تجربی، ریاضی یا انسانی در دانشگاه‌های سراسری و رشته خوب کمی سخت است؛ اما دور از دسترس و غیرممکن نیست! البته این امر کمی خوشبینانه است اما شما می‌توانید به راحتی در دانشگاه‌های آزاد و رشته مورد علاقه خود با یک انتخاب رشته خوب مشغول به تحصیل شوید.

از آن‌جایی که انتخاب رشته و مباحث مربوط به آن نیاز به دانش و دقت کافی دارد خصوصا با این رتبه، نباید آن را به هر کسی واگذار کرد تا سرنوشت و آینده شما دگرگون شود. برای انتخاب رشته به عوامل مختلفی مانند این‌که امکان تحصیل در شهرهای دیگر را دارید و بودجه‌ تحصیلی خود باید توجه کنید.

در ادامه به بررسی رشته های مختلف در هر رشته و منطقه پرداخته ایم، که شما با این رتبه میتوانید مد خود نظر قرار دهید. همچنین میتوانید از نرم افزار رایگان تخمین رشته با رتبه قبولی آیدی نوین استفاده کنید و لیست کامل قبولی در هر رتبه ای را بررسی کنید.

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

با رتبه 35000 تجربی چی قبول میشم؟ قبولی با رتبه 34000 تا 36000 تجربی!

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 تجربی با توجه به داوطلبان زیاد این رشته کمی دشوار است و نیاز است که حتما به تمام اصول انتخاب رشته مسلط باشید. در ادامه لیست قبولی با رتبه 34 تا 36 هزار تجربی را به تفکیک مناطق 1، 2 و 3 قراردادیم.

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته تجربی در منطقه 1:

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي
گردشگري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي
علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم
اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحدنظراباد | پيام نور
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس | پيام نور
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز
علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور
مديريت صنعتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نور

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته تجربی در منطقه 2:

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي سمنان - محل خدمت دامغان
شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه
کارداني دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
كتابداري واطلاع رساني پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اصفهان -شهيدمحسن مهاجر | نوبت دوم-نيمسال اول
اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل دانشکده دامپزشکي پرديس اصلي دانشگاه
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه
کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه
بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت سيريک
شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت پاکدشت
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد
شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | روزانه-نيمسال اول
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز
بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
کارداني دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
ميکروبيولوژي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | نوبت دوم
شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم
فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه
اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمان -محل خدمت سيرجان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت رباط کريم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت بهارستان 2
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | روزانه-نيمسال اول
اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز
شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته تجربی در منطقه 3:

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت مسجد سليمان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي قزوين - محل خدمت آبيک
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت لنگرود
زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت نهبندان
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطباي | روزانه-نيمسال اول
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت بم پشت
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گلبهار
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چاه بهار
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت پاسارگاد
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه
کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرخمير
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | محروم
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي يزد - محل خدمت نيريزد
بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت راسک
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي سمنان - محل خدمت آرادان
شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي سمنان - محل خدمت شاهرودسمنان
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ايلام | نوبت دوم-نيمسال اول
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه
شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه
زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

با رتبه 34000 ریاضی کجا قبول میشم؟

در جداول زیر لیست قبولی رشته ها و دانشگاه های مختلف با رتبه 34000 ریاضی را قراردادیم.

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته ریاضی در منطقه 1:

مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيدصدوقي | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته ریاضی در منطقه 2:

مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران خرم اباد | نوبت دوم
مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران گرگان | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بجنورد-دارالفنون | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران محموداباد | روزانه-نيمسال اول
مهندسي پليمر|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
مهندسي انرژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | روزانه-نيمسال دوم
رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه ملاير | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم
علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دوهمدان -شهيدديباج | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران امل -توحيد | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي انرژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اراک | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
مهندسي انرژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه-نيمسال اول
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بيرجند-ابن حسام | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک ساري -امام محمدباقر/ع / | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران لاهيجان | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه ملاير | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دوهمدان -شهيدديباج | نوبت دوم-نيمسال اول
فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران لاهيجان | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم
مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک ساري -امام محمدباقر/ع / | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته ریاضی در منطقه 3:

مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران محموداباد | نوبت دوم-نيمسال اول

با رتبه 34000 انسانی کجا قبول میشم؟

برای پاسخ به این سوال میتوانید لیست جداول زیر را بر اساس منطقه 1 تا 3 بررسی کنید.

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته انسانی  در منطقه 1:

invalid URL

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته انسانی در منطقه 2:

حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پيام نور
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | نوبت دوم
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي
فقه شافعي|دانشگاه تهران | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | نوبت دوم
تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | نوبت دوم
مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نور
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب | پيام نور
مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غيرانتفاعي
مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران زاهدان | نوبت دوم
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 34000 تا 36000 رشته انسانی در منطقه 3:

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت بمپور
فلسفه|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گلبهار
باستان شناسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرقدس
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شيراز | روزانه
باستان شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | روزانه
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه
فلسفه|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت قرچک
علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 2
تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بردخون
جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم
حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
علوم سياسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت بندرانزلي
زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه اردکان | روزانه
مردم شناسي|دانشگاه يزد | محروم-بومي چهارمحال و بختياري
علوم ورزشي|دانشگاه ملاير | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
کارداني حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت نوبران
مديريت کسب وکار|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه
فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
باستان شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان فارس -مرکزشيراز | پيام نور
حقوق|دانشگاه زابل | محروم-بومي سيستان و بلوچستان
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت زنجانرود
باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
اقتصاد|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 2
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شهرضا
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمانشاه - محل خدمت گهواره
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نور
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مطالعات ارتباطي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

سخن پایانی

اگر می‌خواهید با رتبه‌ ۳۴۰۰۰ بر اساس شرایط و امکاناتی که دارید در رشته موردعلاقه‌ خود قبول شوید، نیاز دارید که یک انتخاب رشته اصولی و درست انجام دهید. انجام این کار به صورت استاندارد نیاز به دانش، زمان و دقت کافی دارد.

شما می‌توانید برای این کار از مجموعه آیدی نوین کمک بگیرید. ما در آیدی نوین با سابقه طولانی و مشاوران با تجربه انتخاب رشته می‌توانیم به شما در انجام انتخاب رشته کمک کرده و با انتخاب رشته اصولی درصد قبولی شما در دانشکاه را بالا ببریم.

 

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }