آیدی نوین - با رتبه 30000 چی قبول میشم؟ رشته و محل قبولی 30 و 31 هزار

با رتبه 30000 چی قبول میشم؟ رشته و محل قبولی 30 و 31 هزار

با رتبه 30000 چی قبول میشم؟

پس از صدور کارنامه اولیه کنکور اولین سوالی که ذهن داوطلبان را مشغول می‌کند این است که با رتبه 30000 کجا قبول میشم؟ با رتبه 30000 چی قبول میشم؟ انتخاب رشته یکی از تاثیرگذارترین مراحل کنکور است که داوطلبان می‌توانند با استفاده از شناخت کامل مراحل انتخاب رشته کنکور سراسری و رقبت سنجی به نتیجه دلخواه خود برسند. در ادامه لیست قبولی داوطلبان با رتبه 30000 تا 32000 را به تفکیک رشته و سهمیه مناطق در اختیار شما قرار دادیم:

فرم ثبت نام در طرح ویژه انتخاب رشته با مشاوره مشاوران انتخاب رشته آیدی نوین

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید. لینک توضیح: طرح انتخاب رشته 6 مرحله ای آیدی نوین

فهرست مطالب

با رتبه ۳۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم؟

مهمترین هدف اکثر داوطلبان در کنکور تجربی این است که بتوانند در رشته پزشکی قبول شوند. زمانی که براساس نتایج اولیه کنکور رتبه 30000 را بدست آورند سوالاتی که برای آنها پیش می آید این است که با رتبه 30000 تجربی کجا قبول میشم؟ با رتبه 30000 تجربی در دانشگاه آزاد کجا قبول میشم؟ داوطلبانی که رتبه کشوری 30000 را بدست آورند، شانس قبولی آنها در اکثر رشته های پیراپزشکی دانشگاه آزاد وجود دارد.
در زیر به لیست داوطلبان قبولی رشته تجربی که رتبه 30000 را بدست آورند اشاره می‌کنیم تا بتوانید به سوال با رتبه 30000 چی قبول میشم؟ پاسخ دهید:

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته تجربی در منطقه 1:

رشته قبولی
گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پيام نور
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
گردشگري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي
علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم
اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته تجربی در منطقه 2:

رشته قبولی
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | محروم-بومي لرستان
زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | شهريه پرداز
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه
بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت سيريک
شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه
حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه
شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته تجربی در منطقه 3:

رشته قبولی
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | روزانه
کارداني دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان
مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرخمير

با رتبه 30000 ریاضی کجا قبول میشم؟ بازه بین 30 تا 32 هزار!

اگر سوال دارید که با رتبه 30000 ریاضی تا 32000 کجا قبول می‌شوید؟ یا اینکه با رتبه 30000 ریاضی چی قبول میشم؟ می‌توانید از لیست زیر استفاده کنید.

در جداول زیر می‌توانید به تفکیک منطقه 1، 2 و 3 رشته هایی که شانس قبولی دارید را ببینید:

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته ریاضی در منطقه 1:

رشته قبولی
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه-نيمسال اول
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران محموداباد | روزانه-نيمسال اول
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران امل -توحيد | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيدصدوقي | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته ریاضی در منطقه 2:

رشته قبولی
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | نوبت دوم
علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران رشت | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه ملاير | روزانه
فيزيک|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اروميه | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران خرم اباد | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران گرگان | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم
مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي انرژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اراک | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
مهندسي انرژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته ریاضی در منطقه 3:

رشته قبولی
مهندسي مکانيک|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران محموداباد | نوبت دوم-نيمسال اول

با رتبه 30000 تا 32000 انسانی کجا قبول میشم؟

با رتبه 30000 انسانی چی قبول میشم؟داوطلبان رشته انسانی برای انتخاب رشته خود می‌توانند از لیست های قبولی زیر استفاده کنند:

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته انسانی در منطقه 1:

تعداد قبولی های کنکور انسانی با بازه رتبه 30000 تا 32000 برای منطقه 1 بسیار کم بوده!

رشته قبولی
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته انسانی در منطقه 2:

رشته قبولی
جغرافيا|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | نوبت دوم
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار | پيام نور
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پيام نور
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | نوبت دوم
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي
فقه شافعي|دانشگاه تهران | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | نوبت دوم
تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | نوبت دوم
مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 30000 تا 32000 رشته انسانی در منطقه 3:

رشته قبولی
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم
زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه
باستان شناسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پيام نور
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه
اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | روزانه
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه
فلسفه|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه
مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم

سخن پایانی

داوطلبان هر کدام از رشته های تجربی، ریاضی و انسانی با استفاده از لیست قبولی های بالا و نرم افزار تخمین رشته قبولی با رتبه میتوانند شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

سوالات متداول

  1. داوطلبان برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد باید به کدام رتبه توجه کنند؟
    رتبه کشوری مبنای انتخاب رشته دانشگاه آزاد هست که باید در هنگام انتخاب رشته 100 کدرشته محل را انتخاب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }