آیدی نوین - با رتبه 24000 چی قبول میشم؟ تجربی، ریاضی و انسانی

با رتبه 24000 چی قبول میشم؟ تجربی، ریاضی و انسانی

با رتبه 24000 چی قبول میشم؟

یکی از معضلات و دغدغه های ذهنی داوطلبان کنکور در هنگام انتخاب رشته، این است که با رتبه 24000 چی قبول میشم؟ از آنجایی که انتخاب رشته جزو سرنوشت سازترین دوران زندگی تحصیلی داوطلبان به شمار می آید، به همین خاطر اگر داوطلبان انتخاب رشته درستی انجام ندهند آینده تحصیلی و شغلی آنها به خطر می‌افتد و بسیاری از فرصت‌های زندگی خود را از دست می‌دهند. در این مقاله می‌خواهیم لیست رشته و دانشگاه‌های قبولی با رتبه 24000 و 25000 کنکور را به تفکیک سهمیه مناطق 1 تا 3 با هم بررسی کنیم.

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید. لینک ثبت نام در طرح انتخاب رشته آیدی نوین

با رتبه 24000 تجربی چی قبول میشم؟

داوطلبان رشته تجربی با رتبه ی 24000 تا 26000، شاید برای شما سوال باشد که در چه رشته ای و کدام یکی از سهمیه مناطق یک تا سه، می‌توانید شانس قبولی بیشتری داشته باشید. که با بررسی لیست زیر پاسخ سوال خود را می‌گیرید و می‌توانید رشته های قبولی در سال 1401 را به تفکیک سهمیه مناطق 1 تا 3 مشاهده و بررسی کنید:

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته تجربی در منطقه 1:

رشته قبولی
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال دوم
مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | نوبت دوم-نيمسال اول
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پيام نور
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نور
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال دوم
مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | نوبت دوم-نيمسال اول
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 2
زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد ری | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غيرانتفاعي
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعی

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته تجربی در منطقه 2:

رشته قبولی
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم
شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه
علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم
شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت استاني
شيمي کاربردي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته تجربی در منطقه 3:

رشته قبولی
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

با رتبه 24000 ریاضی چی قبول میشم؟

در زیر لیست رشته و دانشگاه های قبولی کنکور ریاضی سال گذشته با رتبه 24000 را برای شما آماده کردیم:

قبولی با رتبه 24000 و 25000 رشته ریاضی در منطقه 1:

رشته قبولی
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه-نيمسال اول
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | محروم-بومي لرستان
مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بجنورد-دارالفنون | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران رشت | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک ساري -امام محمدباقر/ع / | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه جهرم | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته ریاضی در منطقه 2:

رشته قبولی
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
امار|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
امار|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
مهندسي پزشکي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | نوبت دوم
مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته ریاضی در منطقه 3:

رشته قبولی
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه-نيمسال اول
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | محروم-بومي لرستان
مهندسي مکانيک|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بجنورد-دارالفنون | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران رشت | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک ساري -امام محمدباقر/ع / | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه جهرم | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

با رتبه 24000 انسانی چی قبول میشم؟

داوطلبان کنکور انسانی با رتبه 24000 می‌توانند در رشته های روانشناسی، حسابداری و … قبول شوند، که در زیر به لیست رشته و دانشگاه‌های قبولی کنکور انسانی سال گذشته با رتبه 24000 اشاره می‌کنیم:

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته انسانی در منطقه 1

رشته قبولی
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکريم | پيام نور
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکريم | پيام نور

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته انسانی در منطقه 2:

رشته قبولی
علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | نوبت دوم
جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور
مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غيرانتفاعي
جغرافيا|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
علوم تربيتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان قم -مرکزقم | پيام نور
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | روزانه

قبولی با رتبه 24000 تا 26000 رشته انسانی در منطقه 3:

رشته قبولی
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت ميانکوه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 2
تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه
جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت سعد اباد
اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
تاريخ|دانشگاه اروميه | روزانه
زبان وزبان شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | روزانه
اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
باستان شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار
تاريخ|دانشگاه اصفهان | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه

سخن پایانی

لیست قبولی رشته و دانشگاه ها با رتبه 24000 کنکور را بررسی کردیم و متوجه شدیم که رتبه 24000 رتبه نسبتا خوبی  هست و شانس قبولی این رتبه در بعضی از رشته ها  وجود دارد.

داوطلبان اگر میخواهند وارد دانشگاه یا رشته مورد علاقه خود بشوند باید انتخاب رشته خوبی داشته باشند و همچنین با استفاده  از نرم افزار تخمین رشته قبولی با رتبه شانس قبولی خود را در رشته های مختلف تخمین بزنند.

 

سوالات متداول

  1. داوطلبان با رتبه 24000 کنکور تجربی چند درصد شانس قبولی در رشته پزشکی دارند؟
    داوطلبانی که رتبه 24000 را در کنکور تجربی بدست آورند، شانس قبولی کمی در رشته های پزشکی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }