آیدی نوین - قبولی با رتبه 2000 – با رتبه 2000 تجربی چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 2000 – با رتبه 2000 تجربی چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 2000 - با رتبه 2000 تجربی چی قبول میشم؟

انتخاب رشته با رتبه ۲۰۰۰ راحت به نظر می‌رسد! یکی از دغدغه‌های اصلی هر داوطلب کنکور بعد از اعلام نتایج، انتخاب رشته ‌است. برای اینکه در دانشگاه و رشته مورد نظر خود قبول شوید، به یک بررسی دقیق از رشته ها و رتبه ها دارید.

این‌که می‌خواهید بدانید افراد با رتبه ۲۰۰۰ در چه رشته و دانشگاهی شانس قبولی دارند، تحت تاثیر عوامل مختلفی است که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در این زمینه این است که فرد زیرگروه کدام یک از رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی باشد.

البته عامل دیگری که در قبولی افراد با رتبه ۲۰۰۰ تاثیرگذار است، رتبه آن‌ها در سهمیه ‌است. با وجود تمامی این موارد افرادی که چنین رتبه‌ای آورده‌اند، شانس بالایی برای قبولی در دانشگاه خوب و رشته موردنظر خود دارند. کافی است بعد از اعلام نتایج از یک مشاوره مطمئن برای انتخاب رشته با تجربه و حرفه‌ای کمک بگیرید. در ادامه برای پاسخ به سوالات با رتبه 2000 کجا قبول میشم؟ یا با رتبه 2000 تجربی چی قبول میشم؟ و… لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 2000 دواطلبان را قراردادیم.

 

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

با رتبه 2000 تجربی چی قبول میشم؟

شاید برای شما هم سوال باشد که با رتبه 2000 تا 3000 کنکور تجربی کجا قبول می‌شوید؟ در ادامه لیست مناطق و رشته های قبولی با این رتبه را به تفکیک مناطق 1 تا 3 قراردادیم:

قبولی با رتبه 2000 تجربی منطقه 1:

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد | خودگردان دانشگاه آزاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم
پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ايلام | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 رشته تجربی در منطقه 2:

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 رشته تجربی در منطقه 3:

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام-محل خدمت چوار
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم
پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز-نيمسال اول
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مغان
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول
پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول
پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي استان کرمان-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | محروم-بومي خراسان رضوي
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي-نيمسال اول

با رتبه 2000 ریاضی چی قبول میشم؟

در ادامه برای شما داوطلبان کنکور ریاضی، لیست رشته ها و محل های قبولی با رتبه 2000 ریاضی را قراردادیم. شما میتوانید با توجه به منطقه خود لیست زیر را بررسی کنید:

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 رشته ریاضی در منطقه 1:

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه,
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه,
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه,
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه,
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه,
مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه,
مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه,
فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه,
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه,
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه,
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه,
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه,
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه,
مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم,
فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه,
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه,
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم,
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران-محل خدمت تهران منطقه14,
رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه,
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان,
مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه,
مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه,
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه,
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه,
مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه,
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم,
مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه,
مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه,
مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه,
مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم,
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه,
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان,
مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه,

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 رشته ریاضی در منطقه 2:

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران-محل خدمت اسلامشهر
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران-محل خدمت پاکدشت
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت مهربان
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت گله دار
مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي-محل خدمت جاجرم
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان
مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 رشته ریاضی در منطقه 3:

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سلماس
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت اهوازناحيه3
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت فولادشهر
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي قزوين - محل خدمت تاکستان
روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت عجب شير
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
دکتراي پيوسته فيزيک|دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت گلبهار
مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ايرانشهر
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت آذرشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت خمام
مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت موچش
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت سيب وسوران
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران-محل خدمت اسلامشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت پاسارگاد
مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت دهاقان(سميرم سفلي)
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان فارس - محل خدمت جهرم
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت خرمشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سرپل ذهاب
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت فريدن
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري-محل خدمت‌ خانميرزا
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت گل تپه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت سردرود
مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
انتخاب رشته - آیدی نوین

با رتبه 2000 انسانی کجا قبول میشم؟

با رتبه ی 2000 تا 3000 کنکور انسانی سال 1401 شاید براتون سوال باشه که در چه رشته ای و در کدام یکی از مناطق 1 و 2 و 3  شانس قبولی بیشتری دارید.

در حدول زیر به  تفکیک مناطق لیست قبولی ها را قراردادیم:

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 انسانی در منطقه 1:

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه
حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه
روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 1
مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه
حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل تبريز ناحيه 1
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل تبريز ناحيه 4
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 6
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت مرودشت
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو
حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
روانشناسي|دانشگاه حضرت معصومه /ص /-ويژه خواهران -قم | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت کامفيروز
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل تبريز ناحيه 2
مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 3
فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل تبريز ناحيه 2
اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4
علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دوتهران -شهيدشمسي پور | روزانه
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 19

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 رشته انسانی در منطقه 2:

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نطنز
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت قزوين ناحيه 1
فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت بروجرد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت لنگرود
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت نهاوند
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت کهک
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت زرين شهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر
اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت تويسرکان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خورو بيابانک
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت کلاترزان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت درميان
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت گلپايگان
روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت لاران
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت بيرجند
حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بوشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت جعفراباد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت خرم اباد ناحيه 2
مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه قم | روزانه
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران وبيدگل
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي - محل خدمت دليجان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت نيشابور
روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت قزوين ناحيه 1
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سبزوار
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت رشت ناحيه 1
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت نوشهر
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد
روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت بروجرد
اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت همدان ناحيه 1
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت نور
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت آمل
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 1
حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سمنان
حقوق|دانشگاه يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت بيرجند
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت ساري ناحيه 1
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت آمل
حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 6
حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه
علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سبزوار
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت پيرم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شهرضا
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت ساري ناحيه 2
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت ساري ناحيه 1
علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بجستان

قبولی با رتبه 2000 تا 3000 رشته انسانی در منطقه 3:

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت داورزن
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت فارسان
روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمانشاه - محل خدمت کنگاور
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمانشاه - محل خدمت ثلاث بابا جاني
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت کلاله
حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت بسطام
حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت شيب کوه فارس
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فيروزآباد
اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مراوه تپه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت قرچک
مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت باغبادران
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کدکن
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت سراوان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمانشاه - محل خدمت کنگاور
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت کوهنان
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هفتگل
علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
حقوق|دانشگاه اروميه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب
مشاوره|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت قلعه گنج
علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت سيب و سوران
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دهدز
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرلنگه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شاهين دژ
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل خداآفرين
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت دشتياري
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فريدون شهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس
حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت رضوانشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فريدون شهر
حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه
مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت بم
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت بوکان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مهاباد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت بوکان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سقز
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت رازو جرگلان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ششده و قره بلاغ
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت چناران
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت شيب کوه فارس
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت قروه درجزين
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شرقي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد - محل خدمت باشت
علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه
اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زابل
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي -محل خدمت نظرکهريز
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت لردگان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت شهربابک
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت عشايري کرمان
مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمانشاه - محل خدمت سنقرکليايي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت رودبار کرمان
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت اقليد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت سرچهان

سخن پایانی

پس از این‌که نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ اعلام شد، باید برای انتخاب رشته و دانشگاه‌ برحسب علاقه و باتوجه به رتبه‌ای که آورده‌اید، انتخاب رشته کنید.

بسیاری از افراد برخلاف این‌که رتبه خوبی آورده‌اند، اما چون اطلاعات و دانش کافی برای این کار را ندارند، با انتخاب رشته اشتباه، مسیر آینده خود را تغییر می‌دهند.

پس برای اینکه در مسیر آنها قرار نگیرید و یک انتخاب رشته عالی داشته باشید که از آن راضی باشید، باید از یک مشاور انتخاب رشته کمک بگیرید.

انتخاب رشته - آیدی نوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }