آیدی نوین - قبولی با رتبه 18000 – با رتبه 18000 کجا قبول میشم؟

قبولی با رتبه 18000 – با رتبه 18000 کجا قبول میشم؟

با رتبه 18000 کجا قبول میشم؟

قبولی با رتبه ۱۸۰۰۰ ممکن است! داوطلبان زیرگروه علوم انسانی، تجربی، ریاضی که رتبه ۱۸۰۰۰ آورده‌اند و می‌خواهند انتخاب رشته کنند، باید به عوامل تاثیرگذارمختلفی را در این باره توجه کنند تا در رشته و دانشگاه موردنظر خود قبول شوند.

البته رتبه ۱۸۰۰۰ یک رتبه معمولی محسوب می‌شود و خب این موضوع کمی گزینه‌های موجود پیش روی داوطلبان برای انتخاب میان آن‌چه دوست دارند و آن‌چه می‌توانند قبول شوند را سخت می‌کند.

اما با این حال همیشه درصد زیادی از قبولی در دانشگاه به انتخاب رشته بر میگردد. پس برای این‌که به نتیجه دلخواه خود در انتخاب رشته برسید باید از مشاوران باتجربه و حرفه‌ای کمک بگیرید.

فرم ثبت نام در طرح انتخاب رشته

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

با رتبه 18000 تجربی چی قبول میشم؟

در ادمه برای پاسخ به این سوال 3 جدول جداگانه برای لیست قبولی با رتبه 18000 تجربی در منطقه 1 ، 2 و 3 را قراردادیم.

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته تجربی در منطقه 1:

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 16
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تبريز ناحيه 5
فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
روانشناسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قزوين | روزانه-نيمسال اول
کارداني دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل دانشکده دامپزشکي پرديس اصلي دانشگاه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت گراش
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-جذب به صورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران
زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت پاکدشت
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت تهران منطقه 17
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي
شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
اقتصاد|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مرکزتبريز | پيام نور
مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه
بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دومشهد-ثامن الحجج /ع / | روزانه-نيمسال اول
اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم
زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي
فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | روزانه-نيمسال اول
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو
اقتصاد|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت عشايري فارس

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 تجربی در منطقه 2:

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | شهريه پرداز
علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه
اموزش کاروفناوري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 1
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي همدان - محل خدمت ملاير
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سبزوار
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 2
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
کارداني دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت نمين
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کوهسرخ
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال دوم
هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز-نيمسال دوم
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت شيرگاه
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت دهاقان
تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت بابل
علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

قبولی با رتبه 18000 رشته تجربی در منطقه 3:

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم
حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت دشمن زياري
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي يزد - محل خدمت بهاباد
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت فلارد
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت بهنمير
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان خراسان شمالي
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البز- محل خدمت ساوجبلاغ
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت اردل
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي قزوين - محل خدمت آبيک
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمان - محل خدمت فارياب
شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم
روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب به صورت بورسيه واستخدام سپاه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي خرم آباد
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه
روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس
روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه
بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه
روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

با رتبه 18000-20000 ریاضی 1400 کجا قبول میشم؟

در جداول زیر میتوانید لیست دانشگاه ها و محل های قبولی که با رتبه 18000 تا 20000 ریاضی در آن شانس قبولی دارید را مشاهده کنید.

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته ریاضی در منطقه 1:

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
امار|دانشگاه شيراز | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي شهرسازي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اصفهان -شهيدمحسن مهاجر | روزانه-نيمسال اول
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه ميبد | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس | پيام نور
مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم
رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه
کارداني نقشه برداري ژئودزي|اموزشکده فني نقشه برداري -سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي شهرسازي|دانشگاه سمنان | روزانه
مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه
امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
روانشناسي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه اردکان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي
مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه نيشابور | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
علوم مهندسي|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته ریاضی در منطقه 2:

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه
مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر
مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه
فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه گنبد | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيدصدوقي | روزانه-نيمسال دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران گرگان | روزانه
مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته ریاضی در منطقه 3:

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه
مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه زابل | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بجنورد | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران رشت | نوبت دوم-نيمسال اول
مهندسي شهرسازي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
مهندسي حرفه اي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران قزوين | نوبت دوم-نيمسال دوم
مهندسي عمران|دانشگاه زابل | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران خرم اباد | روزانه-نيمسال اول
مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه جيرفت | روزانه
مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه
مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي انرژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه | روزانه
امار|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي پسران خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

با رتبه 18000 انسانی کجا قبول میشم؟

در ادامه لیست رشته ها و محل های قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته انسانی را به تفکیک مناطق 1 تا 3 قراردادیم.

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته انسانی در منطقه 1:

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادقران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع /-مشهد | غيرانتفاعي
مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزورامين | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکريم | پيام نور
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مرکزاروميه | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدپيشوا | پيام نور
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي
مديريت صنعتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب | پيام نور
حقوق|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين | غيرانتفاعي
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نور
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدملارد | پيام نور

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته انسانی در منطقه 2:

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه قم | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت ابرکوه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه
تاريخ|دانشگاه بيرجند | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بلداجي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار
علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه قم | روزانه
جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 2
گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت خلجستان
علوم سياسي|دانشگاه اردکان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | پيام نور
گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
تاريخ|دانشگاه يزد | روزانه
جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت چهاردانگه شهرستانها
مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | نوبت دوم
جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مرکزاردبيل | پيام نور
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج | نوبت دوم
علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک همدان -شهيدمفتح | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه
اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه
باستان شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
حقوق|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامهرمز
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بابل | نوبت دوم
جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دومشهد-ثامن الحجج /ع / | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نجف آباد
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پيام نور
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | روزانه

قبولی با رتبه 18000 تا 20000 رشته انسانی در منطقه 3:

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت رودان
حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شاوور
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه بيرجند | روزانه
حسابداري|دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي -محل خدمت ايلخچي
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت صوفيان
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه اروميه | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پيام نور
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت دشمن زياري
جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه اروميه | روزانه
زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت عشايري سيستان و بلوچستان
مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه
اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت بردسير
علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم
مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت فومن
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 2
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت ميناب
زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم
حسابداري|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خوشاب
اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت سميرم
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت نوشهر
جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه جهرم | روزانه
باستان شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شاوور

سخن پایانی

برای این‌که در انتخاب رشته امسال با هر رتبه‌ای از جمله رتبه ۱۸۰۰۰ هزار بتوانید انتخاب درست و خوبی داشته‌باشید، نیاز دارید که با کمک یک راه بلد این راه سخت را طی کنید.

مجموعه آیدی نوین یکی از مجموعه‌های باسابقه و مطمئن در حوزه قبولی در کنکور و مراحل انتخاب رشته است. مشاوران ما با انتخاب رشته 6 مرحله ای میتواند قبولی شما را تضمین کنند.

اگر می‌خواهید مسیر تحصیلی و کاری خوبی در آینده داشته‌باشید از اهمیت انتخاب رشته غافل نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }