آیدی نوین - با رتبه 14000 کجا قبول میشم؟ + 15000 تجربی، انسانی و ریاضی

با رتبه 14000 کجا قبول میشم؟ + 15000 تجربی، انسانی و ریاضی

با رتبه 14000 کجا قبول میشم؟

اگر شما هم جزو داوطلبانی هستید که در کنکور رتبه بین 14000 تا 16000 دارید این مطلب مناسب شماست!  داوطلبان برای انتخاب رشته باید از مراحل انتخاب رشته کنکور، رشته و دانشگاه های مدنظر خود  اطلاعات کاملی داشته باشند تا بتوانند با کمک مشاوران باتجربه، لیست انتخاب رشته خود را با نهایت دقت بچینند و شانس قبولی بالاتری نسبت به رقبا داشته باشند.

در این بین اولین سوالی که ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد این است که ” با رتبه 14000 چی قبول میشم؟ ” یا ” با رتبه ۱۵۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم؟ “. ما در این مقاله قصد داریم به تمام سوالات شما پاسخ دهیم و به شما در انتخاب رشته کمک کنیم. در ادامه مطلب لیست قبولی  داوطلبان با رتبه 14000 تا 16000 را به تفکیک سهمیه در رشته و دانشگاه های مختلف برای شما آماده کردیم. با بررسی لیست زیر میتوانید احتمال قبولی در رشته و دانشگاه مد نظر خود را بسنجید.

فرم ثبت نام در طرح ویژه انتخاب رشته آیدی نوین

اگر در انتخاب رشته سردرگم هستید، می‌توانید با پر کردن فرم زیر از مشاورین برتر انتخاب رشته آیدی نوین مشاوره دریافت کنید:

با استفاده از طرح انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین، با رتبه فعلی خود بهترین قبولی را بدست آورید.

فهرست مطالب

با رتبه 14000 تجربی کجا قبول میشم؟ لیست قبولی های رتبه 14 تا 16 هزار تجربی

داوطلبانی که رتبه 14000 را در کنکورسراسری بدست آورند در رشته های پزشکی درصد قبولی پایینی دارند که در زیر  به لیست رشته و دانشگاه های قبولی در رشته تجربی با رتبه 14000 تا 16000 به تفکیک سهمیه مناطق یک تا بیان میکنیم:

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:

رشته قبولی
کارداني دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
زيست فناوري|دانشگاه مراغه | نوبت دوم
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز
مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز
ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه
مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال دوم
زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم
علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه
شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي گياه پزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته تجربی در منطقه 2:

رشته قبولی
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه
تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه
مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم
روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز
تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته تجربی در منطقه 3:

رشته قبولی
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه
تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر | شهريه پرداز
علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه
مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
هوشبري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه
علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول
فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه
دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز
فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

با رتبه 14000 ریاضی کجا قبول میشم؟

لیست رشته و دانشگاه های قبولی در کنکور ریاضی با رتبه 14000 تا 16000 به تفکیک سهمیه مناطق یک تا سه به شرح زیر است:

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته ریاضی در منطقه 1:

رشته قبولی
علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
امار|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک تبريز | روزانه-نيمسال اول
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک مشهد-شهيدمحمدمنتظري | نوبت دوم-نيمسال دوم
فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
مهندسي معماري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق | پيام نور
مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
مهندسي حرفه اي کامپيوتر|اموزشکده فني وحرفه اي دختران تبريز-الزهرا/س / | روزانه-نيمسال اول
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
چندرسانه اي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه
مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته ریاضی در منطقه 2:

رشته قبولی
مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه
مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه
مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه
فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه
امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه
مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي
مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته ریاضی در منطقه 3:

رشته قبولی
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه
مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم
مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ميبد | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه بيرجند | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه | روزانه
علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدباهنرکرمان | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام | روزانه
مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

با رتبه 14000 انسانی کجا قبول میشم؟

لیست رشته و دانشگاه های قبولی در رشته انسانی با رتبه 14000 تا 16000 به تفکیک منطقه 1 تا 3 را در ادامه میتوانید مشاهده کنید:

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته انسانی در منطقه 1:

رشته قبولی
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزپرند | پيام نور
گردشگري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | پيام نور
مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي-
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس | پيام نور
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکريم | پيام نور
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي
مديريت بازرگاني|دانشگاه پيام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پيام نور
مديريت دولتي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | پيام نور
مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غيرانتفاعي
حسابداري|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس | پيام نور
کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادقران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع /-مشهد | غيرانتفاعي
مشاوره|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته انسانی در منطقه 2:

رشته قبولی
تاريخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بابل | روزانه
زبان وزبان شناسي|دانشگاه حضرت معصومه /ص /-ويژه خواهران -قم | روزانه
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
هتلداري|دانشگاه يزد | روزانه
برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تبريز | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه
اقتصاد|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | نوبت دوم
مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم
فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | روزانه
باستان شناسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه
مشاوره|دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مرکزمشهد | پيام نور
فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي -بروجرد | نوبت دوم
مردم شناسي|دانشگاه يزد | روزانه
حقوق|دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پيام نور
گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي
گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم
اديان وعرفان|دانشگاه اصفهان | روزانه
جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه اردکان | روزانه
علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | نوبت دوم
تاريخ|دانشگاه يزد | روزانه
گردشگري|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم
زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

قبولی با رتبه 14000 تا 16000 رشته انسانی در منطقه 3:

رشته قبولی
زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
روانشناسي|دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدملارد | پيام نور
علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه
فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
مديريت کسب وکار|دانشگاه گنبد | روزانه
علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه
مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه
روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه
حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه
مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه بيرجند | روزانه
حسابداري|دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم
علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه
روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي بشاگرد
مطالعات ارتباطي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | روزانه
اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم
علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

سخن پایانی

داوطلبانی که در کنکور امسال رتبه 14000 تا 16000 را بدست آورند با استفاده از لیست قبولی هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم، می‌توانند متناسب با رتبه ای که بدست آوردند قبولی خود را در رشته و دانشگاه مربوطه تخمین بزنند. علاوه بر آن برای انتخاب رشته خود می‌توانید از مشاوران برجسته آیدی نوین که در کنکور سال‌های گذشته رتبه های برتری دریافت کردند کمک بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. داوطلبان رشته تجربی با رتبه 14000 چند درصد شانس قبولی در رشته پزشکی دارند؟
    داوطلبان با رتبه 14000 تا 16000 نمی‌توانند در رشته پزشکی قبول شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }