آیدی نوین - قبولی با رتبه 1000 کنکور – با رتبه 1000 چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 1000 کنکور – با رتبه 1000 چی قبول میشم؟

قبولی با رتبه 1000 کنکور - با رتبه 1000 چی قبول میشم؟

داوطلبان قبولی با رتبه 1000 کنکور رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی بعد از مشاهده رتبه خود در کارنامه اولیه کنکور، باید اقدام به انتخاب رشته کنند و ممکن است این سوال برایشان پیش بیاید که با رتبه 1000 چی قبول میشم؟  آیا می‌توانم در رشته مورد علاقه خود قبول شوم یا خیر؟ به دلیل اینکه رتبه 1000، رتبه خوبی به شمار می‌رود شانس قبولی با این رتبه در رشته و دانشگاه های خوبی وجود دارد. به همین دلیل داوطلبان کنکور نباید این فرصت را از دست بدهند و باید با نهایت دقت انتخاب رشته کنند تا بتوانند در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود قبول شوند. برای انتخاب رشته آگاهانه به صورت اصولی باید حتما به لیست رشته ها و دانشگاه های احتمالی که می‌توانید با رتبه 1000 قبول شوید، مسلط باشید. در ادامه لیست برخی از رشته ها و دانشگاه های قبولی با رتبه 1000 تا 2000 کنکور تجربی، ریاضی و انسانی را به تفکیک سهمیه مناطق 1 تا 3 قراردادیم.

بلد نیستی انتخاب رشته کنی؟

برای ثبت نام در طرح ویژه انتخاب رشته 6 مرحله‌ای آیدی نوین فرم زیر را پر کنید:

با پر کردن فرم بالا انتخاب رشته خود را به مشاوران انتخاب رشته آیدی نوین بسپارید و قبولی تضمینی داشته باشید.

با رتبه 1000 رشته تجربی چی قبول میشم؟

داوطلبان رشته تجربی بعد از قبولی و پذیرش در دانشگاه می‌توانند در رشته‌های پزشکی و داروسازی مشغول به تحصیل شوند. در ادامه لیست تعدادی از داوطلبان قبولی با رتبه 1000 تجربی که در سال 1401 براساس رتبه در سهمیه و رتبه کشوری در رشته و دانشگاه‌های مختلف قبول شدند را به تفکیک سهمیه مناطق 1 تا 3 بررسی برای شما قراردادیم:

لیست قبولی با رتبه 1000 تا 2000 تجربی، منطقه 1:

رشته قبولی
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ايلام | روزانه-نيمسال اول

قبولی با رتبه 1000 تا 2000 رشته تجربی در منطقه 2:

رشته قبولی
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه
زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

قبولی با رتبه 1000 تا 2000 رشته تجربی در منطقه 3:

رشته قبولی
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي
دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم
پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم
فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مغان
دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

با رتبه 1000 رشته ریاضی چی قبول میشم؟

داوطلبان رشته تجربی بعد از قبولی و پذیرش در دانشگاه می‌توانند در رشته های فنی و مهندسی مشغول به تحصیل شوند. لیست قبولی داوطلبان با رتبه 1000 تا 2000 کنکور ریاضی:

سهمیه منطقه 1

رشته قبولی
علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان
علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي كامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1000 تا 2000 رشته ریاضی در منطقه 2:

رشته قبولی
مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه
فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت شهرضا(قمشه)
فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه هنرتهران | روزانه
مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت درميان
علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
مهندسي مکانيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي معماري|دانشگاه هنرتهران | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
دکتراي پيوسته فيزيک|دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان | روزانه
مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1000 تا 2000 رشته ریاضی در منطقه 3:

رشته قبولی
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان
مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي صنايع|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
مهندسي معماري|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي-محل خدمت رازوجرگلان
مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه
مهندسي نفت|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت اهوازناحيه3
مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت فولادشهر
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه
مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه
مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه
مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

با رتبه 1000 رشته انسانی چی قبول میشم؟

داوطلبان رشته انسانی بعد از قبولی و پذیرش در دانشگاه می‌توانند در رشته روانشناسی، حقوق، ادبیات، دبیری، معارف و… مشغول به تحصیل شوند. در ادامه لیست قبولی ها با رتبه 1000 تا 2000 کنکور انسانی را مشاهده کنید:

قبولی رتبه 1000 تا 2000 انسانی منطقه 1:

رشته قبولی
مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تبريز ناحيه 3
علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 2
اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه
روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مشاوره|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-
روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 11
علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه
اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل تبريز ناحيه 2
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تبريز ناحيه 5
اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 8
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل تحصيل تبريز ناحيه 1
حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شاهين شهر
جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تبريز ناحيه 3
اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم
فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه
علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه
مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | غيرانتفاعي
مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

قبولی با رتبه 1000 تا 2000 رشته انسانی در منطقه 2:

رشته قبولی
حقوق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت جلفا
اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم
حقوق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت اردبيل ناحيه 2
مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت خرم اباد ناحيه 2
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت انار
حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه
اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شاهين شهر
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان
حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مديريت اموربانکي|دانشگاه تهران | روزانه
مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
حقوق|دانشگاه قم | روزانه
علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه
مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه
حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه
علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1000 تا 2000 رشته انسانی در منطقه 3:

رشته قبولی
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار
علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت نظر کهريز
اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت لردگان
اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت ساوجبلاغ
اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس
حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه
مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران اهواز | روزانه
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت البرز
اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کرمانشاه - محل خدمت هرسين
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هوراند
اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر
روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه
اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت فومن
امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس
راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت ميناب
اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 5
روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم
حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | مشترک باخارج
حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه
اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف
مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر
علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

سخن پایانی

اگر شما هم جزو داوطلبانی هستید که رتبه قبولیتان بین 1000 تا 2000 شده با استفاده از لیست های بالا می‌توانید قبولی خود را در رشته ها و دانشگاه های مدنظر بررسی کنید. همچنین برای دریافت لیست کامل تر می‌توانید از نرم افزار تخمین رشته با رتبه قبولی آیدی نوین که به صورت آنلاین و رایگان است استفاده کنید.

سوالات متداول

  1. داوطلبان رشته تجربی که رتبه 1000 تا 2000 می آوردند شانس قبولی در چه رشته هایی را دارند؟
    طبق آمار قبولی سال گذشته شانس قبولی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری و … را دارند.
  2. داوطلبان رشته ریاضی که رتبه 1000 تا 2000 می آوردند شانس قبولی در چه رشته هایی را دارند؟
    طبق آمار قبولی سال گذشته شانس قبولی در رشته های فنی مهندسی شامل مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و … را دارند.
  3. داوطلبان رشته انسانی که رتبه 1000 تا 2000 می آوردند شانس قبولی در چه رشته هایی را دارند؟
    طبق آمار قبولی سال گذشته شانس قبولی در رشته های مدیریت بازرگانی، روانشناسی، مشاوره، حقوق، اقتصاد، حسابداری و … را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

array(0) { }