نوشته‌ها

رتبه یک رشته انسانی - فاطمه شبخیز- کنکور 98
رتبه یک رشته ریاضی - علیرضا سخایی راد - کنکور 98
مصاحبه با رتبه یک رشته تجربی - ایزدمهر احمدی نژاد - کنکور 98