در این صفحه کارنامه رتبه های برتر دپارتمان کنکوری IDN قرار داده میشود. دانش آموزان موفقی که تونستن به رتبه های دورقمی و سه رقمی برسند.

این دانش آموزان پرتلاش و با ثبت نام در ” طرح رتبه شو IDN “ و همراه شدن با مشاوران رتبه برتر IDN نتیجه زحمات خود را گرفتند. کارنامه های این عزیزان را در زیر می توانید مشاهده کنید:

 

 

کارنامه امیر زمانی رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه امیر زمانی رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۶۸۶ کنکور تجربی ۹۸ )

 

کارنامه احسان سپهری رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه احسان سپهری رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۱۵۸ کنکور تجربی ۹۸)

 

کارنامه ناعمه خوش اخلاق رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه ناعمه خوش اخلاق رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۳۰۵ کنکور انسانی ۹۸ )

 

 

کارنامه محمدمهدی عبدلی رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه محمدمهدی عبدلی رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۱۲۸ کنکور تجربی ۹۸ با درصد زیست ۱۰۰)

 

 

کارنامه محمدپوریا رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه محمدپوریا رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۷۷۰ کنکور تجربی ۹۸)

 

 

کارنامه فاطمه شمس رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه فاطمه شمس رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۵۶۶ کنکور تجربی ۹۸)

 

 

کارنامه علی ایزدی رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه علی ایزدی رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۸۶۴ کنکور تجربی ۹۸)

 

 

کارنامه خانم افروز رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN

کارنامه خانم افروز رتبه برتر کنکور دپارتمان کنکوری IDN (رتبه ۱۲۹۳ کنکور تجربی ۹۸)