مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 99 - سید امیر سید شنوا

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 99 – سید امیر سید شنوا

مصاحبه با سید امیر سید شنوا در ادامه قرار گرفته است. منابع، معدل، نوع مدرسه، نحوه مطالعه و میزان...

بیشتر بخوانید
ویدیو خنجانی

از رتبه 1200 رشته ریاضی سال 94 تا رتبه 96 کنکور تجربی سال 95

از رتبه 1200 رشته ریاضی سال 94 تا رتبه 96 کنکور تجربی سال 95 امکان پذیره؟ بهترین روش مطالعه...

بیشتر بخوانید
رتبه یک رشته انسانی - فاطمه شبخیز- کنکور 98

مصاحبه با رتبه یک کنکور انسانی 98 – فاطمه شبخیز

مصاحبه با رتبه یک کنکور انسانی 98 مصاحبه با رتبه 1 کنکور 98 انسانی را برایتان اماده کرده ایم....

بیشتر بخوانید
رتبه یک رشته ریاضی - علیرضا سخایی راد - کنکور 98

مصاحبه با رتبه یک کنکور ریاضی 98 – علیرضا سخایی راد

مصاحبه با رتبه یک کنکور ریاضی 98 مصاحبه با رتبه 1 کنکور 98 ریاضی را برایتان اماده کرده ایم....

بیشتر بخوانید
مصاحبه با رتبه یک رشته تجربی - ایزدمهر احمدی نژاد - کنکور 98

مصاحبه با رتبه یک کنکور تجربی 98 – ایزدمهر احمدی نژاد

مصاحبه با رتبه یک کنکور تجربی 98 مصاحبه با رتبه 1 کنکور 98 تجربی را برایتان اماده کرده ایم....

بیشتر بخوانید