ریاضی دوازدهم تجربی نشرالگو فصل تابع

/
 ریاضی 3 تجربی نشر الگو فصل اول تابع شامل درسنامه, پرسش های چهار…

کتاب میکرو فیزیک یازدهم گاج، فصل الکتریسته ساکن

/
فصل اول کتاب میکروفیزیک انتشارات گاج شامل تست های چهاار گزین…

کتاب ریاضی پایه فار مبحث تصاعد

/
ریاضیات پایه در کنکور خیلی مهمه. چرا ؟ چون 20  درصد سوالات ریاضی …

واکنش های شیمی دهم , یازدهم , دوازدهم خیلی سبز

/
همونطور که میدونید واسه موفقیت تو درس شیمی کنکور سراسری باید …