مشاوران آیدی نوین

عرفان واحدیان پزشکی تهران

عرفان واحدیان – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر عرفان واحدیان مشاور آیدی نوین روش مطالعه عربی کنکور و نحوه ۱۰۰ زدن روش مطالعه زبان انگلیسی کنکور بقچه ای درس خواندن برای کنکور چگونه برای کنکور درس بخوانیم؟ کاهش غلط در آزمون و کنکور

رضا بهرامی، دانشجوی پزشکی آزاد تهران و انتقالی نجف آباد

رضا بهرامی – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر رضا بهرامی مشاور آیدی نوین در سال یازدهم پیشخوانی کنیم یا دروس پایه مطالعه کنیم ایا با کتابهای نظام قدیم میشه کنکور نظام جدید داد؟ وظیفه والدین دانش آموز کنکوری در سال کنکور شروع از بهمن و اسفند برای کنکور از صفر مقابله با استرس کنکور و امتحان شروع از آبان و …

رضا بهرامی – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا