جدید ترین پست ها

از دسته: مشاوران آیدی نوین
مرضیه رحیمی ، روانشناسی اصفهان و مشاوره رشته انسانی آیدی نوین

مرضیه رحیمی – مشاور آیدی نوین و دانشجوی روانشناسی

مقاله های مرضیه رحیمی مشاور آیدی نوین مقابله با تنبلی دانش آموزان

بیشتر بخوانید
عرفان واحدیان پزشکی تهران

عرفان واحدیان – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر عرفان واحدیان مشاور آیدی نوین روش مطالعه عربی کنکور و نحوه ۱۰۰ زدن روش مطالعه زبان...

بیشتر بخوانید
رضا بهرامی، دانشجوی پزشکی آزاد تهران و انتقالی نجف آباد

رضا بهرامی – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر رضا بهرامی مشاور آیدی نوین در سال یازدهم پیشخوانی کنیم یا دروس پایه مطالعه کنیم ایا...

بیشتر بخوانید
پارسا شاکری ، دندانپزشکی آزاد تهران

امیرپارسا شاکری – مشاور آیدی نوین و دانشجوی دندانپزشکی

مقاله های دکتر امیرپارسا شاکری مشاور آیدی نوین عوارض مقایسه خود با دیگران + ۶ راهکار مقابله برنامه ریزی...

بیشتر بخوانید
دکتر حسن کیانی ، پزشکی اهواز

حسن کیانی – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر حسن کیانی مشاور آیدی نوین چگونه به برنامه ریزی کنکور پایبند باشیم؟ برنامه ریزی کنکور در...

بیشتر بخوانید
محمدسجاد پروین ، پزشکی تهران

محمدسجاد پروین – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر محمدسجاد پروین مشاور آیدی نوین روش مطالعه دین و زندگی کنکور و نحوه ۱۰۰ زدن استفاده...

بیشتر بخوانید
خشایار فرشیدی ، پزشکی تهران

خشایار فرشیدی – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر خشایار فرشیدی مشاور آیدی نوین روش مطالعه ریاضی کنکور و نحوه تست زنی و مرور آن...

بیشتر بخوانید
امیرمحمد شایسته، پزشکی تهران و رتبه 43 کنکور

امیرمحمد شایسته – مشاور آیدی نوین و دانشجوی دندانپزشکی

مقاله های دکتر امیرمحمد شایسته مشاور آیدی نوین مهارت، توانایی ها و رتبه لازم برای پزشکی

بیشتر بخوانید
فاطمه محمدی ، پزشکی تهران

فاطمه محمدی – مشاور آیدی نوین و دانشجوی پزشکی

مقاله های دکتر فاطمه محمدی مشاور آیدی نوین چگونه مفید درس بخوانیم؟

بیشتر بخوانید
مریم آدم پیرا ، ادبیات عرب تربیت مدرس

مریم آدم پیرا – مشاور آیدی نوین و دانشجوی ارشد آموزش عربی

مقاله های مریم آدم پیرا مشاور آیدی نوین جمع بندی عربی کنکور

بیشتر بخوانید