جدید ترین پست ها

از دسته: سربازی
معافیت رایگان سربازی (دریافت کارت پایان خدمت بدون هزینه)

معافیت رایگان سربازی (دریافت کارت پایان خدمت بدون هزینه) 1401

معافیت رایگان سربازی یا جزئیات دریافت کارت پایان خدمت بدون هزینه در سال 1401 به چه صورت است؟ در...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی بیماری های عفونی (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های عفونی 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های عفونی 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز برای...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی ادراری تناسلی ۱۴۰۰ (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی ادراری تناسلی 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های ادراری تناسلی 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی فک دهان دندان ۱۴۰۰ (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی فک دهان دندان 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های فک، دهان و دندان 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی گوش حلق بینی (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی گوش حلق بینی 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های گوش، حلق و بینی 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک...

بیشتر بخوانید
کسری خدمت سربازی دانشجویان دکتری و ارشد (شرایط و رشته ها)

کسری خدمت سربازی دانشجویان دکتری و ارشد 1400 (شرایط و رشته ها)

کسری خدمت سربازی دانشجویان دکتری و ارشد به همراه لیست رشته ها و شرایط گرفتن طرح کسری خدمت دانشجویان...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی غدد مترشحه داخلی (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی غدد مترشحه داخلی 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های غدد مترشحه داخلی 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک مورد...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی مغز و اعصاب (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی مغز و اعصاب 1400 (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی بیماری های جراحی مغز و اعصاب 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی واریکوسل + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی واریکوسل 1400 + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی واریکوسل 1400 به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز برای گرفتن معافیت سربازی واریکوسل را در این...

بیشتر بخوانید
معافیت پزشکی اعصاب و روان (لیست بیماری) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی اعصاب و روان 1400 (لیست بیماری ها) + مراحل و مدارک مورد نیاز

معافیت پزشکی چشم 1400 به اضافه لیست بیماری ها به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز برای گرفتن معافیت...

بیشتر بخوانید