رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش به ایلنا خبر داد:

سوالات امتحان نهایی از "اتاق تکثیر" لو رفته بود/دستگیری عامل تخلف/ فرآیند توزیع و ارسال برگه‌ها تغییر کردرییس مرکز سنجش آموزش و پرورش