در این پست کارنامه قبولی در رشته دندانپزشکی / روزانه را برای شما عزیزان گردآوری کردیم .
دروس عمومی : ادبیات ۵۶% ، عربی ۸۱٫۴% ، دین و زندگی ۵۳٫۴% و زبان انگلیسی ۸۴%

دروس اختصاصی : زمین شناسی ۰% ، ریاضیات ۵۵٫۶% ، زیست شناسی ۷۵٫۴% ، فیزیک ۷۲٫۳% ، شیمی ۴۱٫۵%
با نمره کل ۱۰۳۴۱ و سهمیه منطقه ۱ و با رتبه در سهمیه ۷۶۳ در سال ۹۷ در رشته دندانپزشکی / روزانه در دانشگاه علوم پزشکی همدان قبول شده است .

این نمونه کارنامه قبولی در رشته دندانپزشکی / روزانه می باشد ، برای تخمین رتبه و مشاهده کارنامه های بیشتر رشته های قبولی در کنکورهای سالهای قبل از سایت دپارتمان کنکوری IDN اقدام کنید .

کارنامه قبولی دندانپزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی همدان  – سال ۹۷

کارنامه قبولی دندانپزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی همدان  – سال ۹۷

شاید علاقمند باشید:

کارنامه قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍بهزیستی و تو...
کارنامه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه اردبیل + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه قزوین + آخرین رتبه و حداقل درصد لازم
کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم ‍‍‍‍پزشکی ارتش + آخرین رتبه و در...
کارنامه قبولی کنکور 95 در رشته عمران دانشگاه تهران
کارنامه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین + آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم ‍‍‍‍‍پزشکی رفسنجان + آخرین ...
کارنامه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه اصفهان + آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی در رشته فیزیوتراپی / روزانه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار + آخرین رتبه و درصد لازم
کارنامه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه شهید بهشتی + آخرین رتبه و درصد لازم