در این پست کارنامه قبولی در رشته دندانپزشکی / روزانه را برای شما عزیزان گردآوری کردیم .
دروس عمومی : ادبیات ۵۶% ، عربی ۸۱٫۴% ، دین و زندگی ۵۳٫۴% و زبان انگلیسی ۸۴%

دروس اختصاصی : زمین شناسی ۰% ، ریاضیات ۵۵٫۶% ، زیست شناسی ۷۵٫۴% ، فیزیک ۷۲٫۳% ، شیمی ۴۱٫۵%
با نمره کل ۱۰۳۴۱ و سهمیه منطقه ۱ و با رتبه در سهمیه ۷۶۳ در سال ۹۷ در رشته دندانپزشکی / روزانه در دانشگاه علوم پزشکی همدان قبول شده است .

این نمونه کارنامه قبولی در رشته دندانپزشکی / روزانه می باشد ، برای تخمین رتبه و مشاهده کارنامه های بیشتر رشته های قبولی در کنکورهای سالهای قبل از سایت دپارتمان کنکوری IDN اقدام کنید .

کارنامه قبولی دندانپزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی همدان  – سال ۹۷

کارنامه قبولی دندانپزشکی / روزانه – دانشگاه علوم پزشکی همدان  – سال ۹۷