موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: ارديبهشت 1397
شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 15:31

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش به ایلنا خبر داد:

سوالات امتحان نهایی از "اتاق تکثیر" لو رفته بود/دستگیری عامل تخلف/ فرآیند توزیع و ارسال برگه‌ها تغییر کردرییس مرکز سنجش آموزش و پرورش