مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 99 - سید امیر سید شنوا

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 99 - سید امیر سید شنوا

/
مصاحبه با سید امیر سید شنوا در ادامه قرار گرفته است. منابع، معدل،…
ویدیو خنجانی

از رتبه 1200 رشته ریاضی سال 94 تا رتبه 96 کنکور تجربی سال 95

/
از رتبه 1200 رشته ریاضی سال 94 تا رتبه 96 کنکور تجربی سال 95 ا…
رتبه یک رشته انسانی - فاطمه شبخیز- کنکور 98
رتبه یک رشته ریاضی - علیرضا سخایی راد - کنکور 98
مصاحبه با رتبه یک رشته تجربی - ایزدمهر احمدی نژاد - کنکور 98