آزمون آنلاین، مطابق با آزمون 18 اسفند

/
سلام دانش نوینی ها☺️ برای آزمون های آنلاین د…

آزمون آنلاین، مطابق با آزمون 7 فروردین

/
سلام دانش نوینی ها☺️ برای آزمون های آنلاین د…

آزمون آنلاین، مطابق با آزمون ۳۱ فروردین قلمچی

/
سلام دانش نوینی ها☺️ برای آزمون های آنلاین د…

آزمون آنلاین، مطابق با آزمون ۱۴ اردیبهشت

/
سلام دانش نوینی ها☺️ برای آزمون های آنلاین د…

پاسخ تشریحی و تحلیل آزمون‌های ۲۹ فروردین دانش نوین

/
سومین آزمون از سری آزمون های سریالی دانش نوین  در تاریخ ۲۹ فرورد…