با این برنامه ریزی، 2 رقمی شو

برنامه ریزی شخصی موسسه آیدی نوین توانست 12 دانش آموز را از سطح پایین و ضعیف به رتبه های 2 رقمی و 3 رقمی برساند.

برای دریافت این برنامه ریزی فرم زیر را تکمیل کنید:

فرم دریافت برنامه شخصی :

 رتبه برترهای IDNovin در کنکور 99

(کارنامه قبولی ها پس از اعلام نتایج نهایی قرار خواهد گرفت)

 رتبه برترهای IDNovin در کنکور 98