زبان ۳۱ فروردین


آزمون زبان

 تاریخ  آزمون: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
تعداد سوالات: ۲۰ سوال
 کل زمان آزمون: ۱۶ دقیقه

 

نکات مهم:

شما فقط یک بار امکان شرکت در این آزمون را دارید.

فرصت شرکت در آزمون از ساعت ۸ چهارشنبه ۲۹ فروردین تا ساعت ۱۴ پنجشنبه ۳۰ فروردین است.

شما می‌توانید از ساعت ۱۵ پنجشنبه ۳۰ فروردین با مراجعه به کنترل پنل آزمون، رتبه خود و پاسخنامه کلیدی آزمون را مشاهده کنید.
مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.