فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (۲) استاد سادات

امتیاز:

فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (۲) استاد سادات

توضیحات:

محصول فیزیک پیش دانشگاهی ۲ با تدریس استاد مهندس سید مجتبی سادات ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۱۶ حلقه DVD و ۲۲ ساعت آموزش در ۲ جلد آماده شده. مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : فیزیک اتمی - فیزیک هسته ای - موج مکانیکی - صوت - موجهای الکترو مغناطیس تحلیل تست های داخل و خارج کنکورهای سراسری و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۵ می باشد. که قابل استفاده برای دانش آموزان دانش آموزان سال چهارم و داوطلبان کنکور است.

تهیه کننده:

بنیــاد دانش بنیــان آفبا (نمایندگی 1285 آفبا)

نمونه فیلم این مجموعه را ببینید:

قیمت قدیمی: 195,000 تومان
قیمت: 166,000 تومان
مقدار:

جلد 1 - اتمی 1) برسی خط به خط کتاب درسی تا الکترون ولت + جمع بندی فرمول ها و قوانین + حل تست

جلد 1 - اتمی 2) پدید فتو الکتریک + ناتوانی فیزیک کلاسیک + برسی خط به خط کتاب درسی و فرمول ها + تست فتوالکتریک + برسی مبحث طیف اتمی و مدل های اتمی

جلد 1 - اتمی 3) ادامه مبحث طیف اتمی + قوانین و فرمول ها + برسی لیزر + تست های طیف اتمی و مدل اتمی

جلد 1 - اتمی 4) حل تست های کنکور سال های اخیر فیزیک اتمی

جلد 1 - هسته ای 1) برسی خط به خط کتاب درسی مبحث ساختار هسته (به جز حالت جامد)

جلد 1 - هسته ای 2) تست های کنکور سال های اخیر ساختار هسته مشترک رشته های ریاضی و تجربی + برسی فیزیک حالت جامد و حل تست های کنکور سال های اخیر این مبحث (ویژه رشته ریاضی)

جلد 1 - موج مکانیکی 1) مفاهیم و قوانین اولیه + تست + تابع موج + تست + فاز موج + تست

جلد 1 - موج مکانیکی 2) اختلاف فاز دو نقطه + تست + جهت حرکت یک نقطه + تست + نقش موج + تست

جلد 2 - موج مکانیکی 3) انتشار موج در 2 و 3 بعد + انرژی موج + بازتاب موج + برهم نهی و موج ایستاده + تست

جلد 2 - موج مکانیکی 4) موج ایستاده + تست + تداخل 2 بعدی + تست + صوت : تعاریف صورت + سرعت و شدت صوت + لوله های صوتی + تست

جلد 2 – صوت) تشدید صوت + تست + شدت صوت + تست + اثر دوپلر (مخصوص رشته ریاضی) + تست های موج مکانیکی در کنکور های سال های اخیر

جلد 2 - موج مغناطیسی) ادامه حل تست های موج مکانیکی در کنکور + موج الکترو مغناطیس : تعاریف اولیه + فرمول ها + آزمایش یانگ + تست های موج الکترومغناطیس در کنکور سال های اخیر

جلد 2 -تست 94 – 1) تحلیل سوالات کنکور 94 داخل کشور

جلد 2 -تست 94 – 2) تحلیل سوالات کنکور 94 داخل کشور

جلد 2 -تست 94 – 3) تحلیل سوالات کنکور 94 خارج از کشور

جلد 2 -تست 94 – 4) تحلیل سوالات کنکور 94 خارج از کشور

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
نام
ایمیل
لطفا نظر بدهید
امتیاز محصولات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

دسته بندی محصولات آفبا

دسته بندی محصولات حرف آخر