فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (۲) استاد سادات

امتیاز:

فیزیک چهارم پیش دانشگاهی (۲) استاد سادات

توضیحات:

محصول فیزیک پیش دانشگاهی ۲ با تدریس استاد مهندس سید مجتبی سادات ویژه رشته های ریاضی فیزیک – تجربی با ۱۶ حلقه DVD و ۲۲ ساعت آموزش در ۲ جلد آماده شده. مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : فیزیک اتمی - فیزیک هسته ای - موج مکانیکی - صوت - موجهای الکترو مغناطیس تحلیل تست های داخل و خارج کنکورهای سراسری و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۵ می باشد. که قابل استفاده برای دانش آموزان دانش آموزان سال چهارم و داوطلبان کنکور است.

تهیه کننده:

بنیــاد دانش بنیــان آفبا (نمایندگی 1285 آفبا)

نمونه فیلم این مجموعه را ببینید:

قیمت: 249,000 تومان
مقدار:

جلد 1 - اتمی 1) برسی خط به خط کتاب درسی تا الکترون ولت + جمع بندی فرمول ها و قوانین + حل تست

جلد 1 - اتمی 2) پدید فتو الکتریک + ناتوانی فیزیک کلاسیک + برسی خط به خط کتاب درسی و فرمول ها + تست فتوالکتریک + برسی مبحث طیف اتمی و مدل های اتمی

جلد 1 - اتمی 3) ادامه مبحث طیف اتمی + قوانین و فرمول ها + برسی لیزر + تست های طیف اتمی و مدل اتمی

جلد 1 - اتمی 4) حل تست های کنکور سال های اخیر فیزیک اتمی

جلد 1 - هسته ای 1) برسی خط به خط کتاب درسی مبحث ساختار هسته (به جز حالت جامد)

جلد 1 - هسته ای 2) تست های کنکور سال های اخیر ساختار هسته مشترک رشته های ریاضی و تجربی + برسی فیزیک حالت جامد و حل تست های کنکور سال های اخیر این مبحث (ویژه رشته ریاضی)

جلد 1 - موج مکانیکی 1) مفاهیم و قوانین اولیه + تست + تابع موج + تست + فاز موج + تست

جلد 1 - موج مکانیکی 2) اختلاف فاز دو نقطه + تست + جهت حرکت یک نقطه + تست + نقش موج + تست

جلد 2 - موج مکانیکی 3) انتشار موج در 2 و 3 بعد + انرژی موج + بازتاب موج + برهم نهی و موج ایستاده + تست

جلد 2 - موج مکانیکی 4) موج ایستاده + تست + تداخل 2 بعدی + تست + صوت : تعاریف صورت + سرعت و شدت صوت + لوله های صوتی + تست

جلد 2 – صوت) تشدید صوت + تست + شدت صوت + تست + اثر دوپلر (مخصوص رشته ریاضی) + تست های موج مکانیکی در کنکور های سال های اخیر

جلد 2 - موج مغناطیسی) ادامه حل تست های موج مکانیکی در کنکور + موج الکترو مغناطیس : تعاریف اولیه + فرمول ها + آزمایش یانگ + تست های موج الکترومغناطیس در کنکور سال های اخیر

جلد 2 -تست 94 – 1) تحلیل سوالات کنکور 94 داخل کشور

جلد 2 -تست 94 – 2) تحلیل سوالات کنکور 94 داخل کشور

جلد 2 -تست 94 – 3) تحلیل سوالات کنکور 94 خارج از کشور

جلد 2 -تست 94 – 4) تحلیل سوالات کنکور 94 خارج از کشور

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
نام
ایمیل
لطفا نظر بدهید
امتیاز محصولات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH