فیزیک سال سوم ریاضی استاد سادات

امتیاز:

فیزیک سال سوم ریاضی استاد سادات

توضیحات:

محصول فیزیک پایه قسمت دوم ( سال سوم ) / رشته ریاضی با تدریس استاد مهندس سید مجتبی سادات ویژه رشته های ریاضی فیزیک با ۱۵ حلقه DVD و ۲۰ ساعت آموزش در ۱ جلد آماده شده. مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : ترمودینامیک - الکتریسیته ساکن - الکتریسیته جاری - مغناطیس - القای الکترومغناطیس و حل تست های 5 سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور می باشد. که قابل استفاده برای دانش آموزان دانش آموزان سال دوم - سوم - چهارم و داوطلبان کنکور است.

تهیه کننده:

بنیــاد دانش بنیــان آفبا (نمایندگی 1285 آفبا)

هدیه ویژه این مجموعه:

خدمات مشاوره، برنامه ریزی و پشتیبانی رایگان دانش نوین

(پس از خرید مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت)

نمونه فیلم این مجموعه را ببینید:

قیمت: 459,000 تومان
مقدار:

حلقه 1) ترمودینامیک : گاز کامل + نمودار ها + معادله حالت + مثال و تمرین + تست + چرخه ها + ماشین گرمایی + یخچال + چرخه کارنو + حل تست

حلقه 2) ادامه تست ها + حل و تحلیل تست های کنکور سال های اخیر

حلقه 3) مفاهیم پایه + باردار کردن اجسام + روش های باردار کردن + الکتروسکوپ + تست + قانون کولن + برهم کنش دوبار نقطه ای + تعادل بارهای نقطه ای + حل دسته بندی های مختلف از برهم کنش چند بار و تیپ های گوناگون سوال

حلقه 4) ادامه و اتمام مسائل قانون کولن + میدان الکتریکی + خطوط میدان الکتریکی + حل دسته بندی ها و تیپ های گوناگون سوال میدان و خطوط میدان

حلقه 5) ادامه تست های میدان + پتانسیل الکتریکی + تغیی انرژی پتانسیل الکتریکی + جا به جایی بار و تغییر پتانسیل الکتریکی + چگالی سطحی بار + ولتاژ

حلقه 6) خازن : پر شدن خازن + ظرفیت خازن + ساختار خازن + فروشکست + میدان الکتریکی خازن + حل تست ها و نمونه تیپ مسائل خازن + به هم بستن خازن ها

حلقه 7) به هم بستن موازی + اتصال کوتاه + نقاط هم پتاسنیل + قراردادن دی الکتریک و رسانایی صفحات خازن + تغییر در مدار با کلید + تست

حلقه 8) تست + نکات خازن + محاسبه ی پتانسیل یک نقطه از مدار + اختلاف پتانسیل دو نقطه از مدار + اتصال دو به دوی صفحات دو خازن + تست کلی خازن ها + الکتریسیته جاری

حلقه 9) مدار الکتریکی + مقاومت الکتریکی + نمودارهای جریان + عوامل موثر در مقاومت + رئوستا + انرژی توان مصرفی مقاومت الکتریکی + مولد + تست و مثال

حلقه 10) اختلاف پتانسیل دو سر باتری (شارژ و دشارژ) + مدارهای تک حلقه + به هم بستن مقاومت ها + مقاومت های سری + نور و لامپ و تغییرات آن در مدار + تست

حلقه 11) ادامه تست های مدار + مسائل توان در یک مدار + آمپرسنج + ولت سنج + مسائل ترکیبی خازن و مقاومت

حلقه 12) حل تست های ترکیبی + مدارهای چند حلقه ای + تست

حلقه 13) ادامه تست مدارهای چند حلقه + تست سرعتی فصل الکتریسیته جاری + مغناطیس : میدان مغناطیسی آهنربا + آهنربا + مواد مغناطیسی + نیروی وارد بر بار متحرک + نیروی وارد بر سیم حامل جریان + قائده ی دست راست + میدان ناشی از سیم حامل جریان + پیچه + میدان ناشی از پیچه

حلقه 14) میدان حاصل از سیملوله + القای الکترومغناطیس : شار مغناطیسی + قوانین القای الکترومغناطیسی + دلایل تغییر شار + تغییر میدان مغناطیسی + پدیده خودالقایی + القاگر + جریان متناوب

حلقه 15) حل و تحلیل تست های مغناطیس و القا کنکور سالهای اخیر

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
نام
ایمیل
لطفا نظر بدهید
امتیاز محصولات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH