ادبیات جامع استاد شاهین زاد

امتیاز:

ادبیات جامع استاد شاهین زاد

توضیحات:

محصول زبان و ادبیات فارسی با تدریس استاد شاهین شاهین زاد ویژه رشته های ریاضی فیزیک - تجربی - انسانی - هنر و زبان ، با 13حلقه DVD و 16 ساعت آموزش در 1 جلد آماده شده. مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : معرفی ادبیات - شیوه های مطالعه ادبیات - روش های مطالعه صحیح و به خاطر سپردن املا و واژگان و تاریخ ادبیات، آرایه های ادبی، قرابت معنایی و زبان فارسی است که قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوم، سوم، چهارم و داوطلبان کنکور است.

تهیه کننده:

بنیــاد دانش بنیــان آفبا (نمایندگی 1285 آفبا)

نمونه فیلم این مجموعه را ببینید:

قیمت: 349,000 تومان
مقدار:

معرفی ادبیات 1( حل ادبیات کنکور 94 رشته هنر ، بدون هیچ آموزش قبلی ! به همراه توضبحات جزء به جژئ درباره سهم هر مبحث ادبیات در سوالات کنکور

معرفی ادبیات 2) حل ادبیات کنکور 94 رشته هنر ، بدون هیچ آموزش قبلی ! به همراه توضبحات جزء به جژئ درباره سهم هر مبحث ادبیات در سوالات کنکور

آرایه 1) آموزش کامل ، حل مثال ها و تحلیل تست های کنکور آرایه های جناس تام ، جناس ناقص ، سجع ، واج آرایی - اغراق ، مراعات نظیر ، تضاد و تناقض

آرایه 2) آموزش کامل ، حل مثال ها و تحلیل تست های کنکور آرایه های تلمیح ، حسن تعلیل ، ایهام ، ایهام تناسب ، حس آمیزی ، تشخیص ، اصلوب معادله ، تشبیه ، استعاره مصرحه و مکنیه ، کنایه و مجاز

آرایه 3) دسته بندی تست های کنکور در مبحث آرایه به 4 گونه و تیپ سوال و آموزش تکنیکی حل تک تک سوالات به همراه حل تست های منتخب کنکورهای سراسری داخل و خارج از سال 90 تا کنون

قرابت معنایی 1) برسی قرابت های معنایی مهم درس به درس کتاب های درسی سال دو م و سوم به همراه حل کلیه سوالات قرابت معنایی سال 93 داخل و خارج کلیه گروه های آموزشی

قرابت معنایی 2) برسی قرابت های معنایی مهم درس به درس کتاب چهارم دبیرستان به همراه حل کلیه سوالات قرابت معنایی سال 93 داخل و خارج کلیه گروه های آموزشی

زبان فارسی 1) تعریف واج ، هجا ، شمارش واج ها - تکواژ - واژه + تکنیک های حل تست های این بخش به همراه حل تست

زبان فارسی 2) ساختمان واژه : ساده - مشتق - مرکب - مشتق مرکب + ساختمان جملات ، برسی و شناخت انواع فعل + حل تست

زبان فارسی 3) اجزای جمله ، نقش های اصلی - نقش های تبعی - متمم های اسمی - جملات استثنا + گروه های اسمی - ترکیب های اضافی و وصفی - وابسته های پسین و پیشین - وابسته وابسته + حل نمونه تست از تک تک مباحث فوق

تحلیل تست 1) تحلیل سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور 94 - رشته ریاضی و تجربی

تحلیل تست 2) تحلیل سوالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور 94 - رشته انسانی و زبان

نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
نام
ایمیل
لطفا نظر بدهید
امتیاز محصولات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH